Aktualności Analizy Wywiady

Piotr Dardziński: konsolidacja to szansa na rozwój [WYWIAD]

Sieć Badawcza Łukasiewicz konsekwentnie prowadzi proces łączenia swoich jednostek w celu optymalizacji działań i zwiększenia efektywności prac. Jakie plany związane są z tymi działaniami i czy dotyczą też Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR”, zapytaliśmy jej prezesa Piotra Dardzińskiego.

Sieć Badawcza Łukasiewicz cały czas się umacnia. Jak dotychczasowe procesy konsolidacyjne przełożyły się na wzmocnienie potencjału komercyjnego i bieżącą działalność połączonych instytutów?

Prowadzone od ponad roku zmiany organizacyjne wewnątrz Sieci Badawczej Łukasiewicz polegające na łączeniu instytutów o komplementarnym dla siebie potencjale, mają na w celu usprawnienie funkcjonowania Łukasiewicza i wzmocnienie zaplecza technologicznego dla biznesu.

Do tej pory zainicjonowanych zostało 5 procesów połączenia. Ostatni z nich miał miejsce 1 października 2020 r., kiedy doszło do połączenia Łukasiewicz – Instytutu Technologii Elektronowej (Łukasiewicz – ITE) oraz Łukasiewicz – Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych (Łukasiewicz – ITME), w efekcie czego powstał Łukasiewicz -– Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki. W listopadzie 2019 r. warszawski ŁukasiewiczInstytut Optyki Stosowanej połączył się z Łukasiewicz – Instytutem Tele – i Radio Technicznym również z siedzibą w Warszawie. W styczniu 2020 roku doszło do włączenia Łukasiewicz COBRO Instytutu Badawczego Opakowań w Warszawie – do Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi. Z początkiem kwietnia ub.r. z połączenia należących do Łukasiewicza – Instytutu Odlewnictwa oraz Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania powstał Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny. Proces przeprowadzony w czerwcu 2020 r. dotyczył włączenia do Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej, Instytutu Farmaceutycznego (Łukasiewicz- IF) oraz Instytut Biotechnologii i Antybiotyków (Łukasiewicz – IBA). Wszystkie te działania mają na celu dalsze wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Łukasiewicza na rynku B+R.

SPODZIEWAMY SIĘ

KONKRETNYCH KORZYŚCI

PRZEDE WSZYSTKIM

W OBSZARZE BADAWCZYM

I KOMERCJALIZACYJNYM

Z uwagi, na fakt, że procesy te zostały przeprowadzone stosunkowo niedawno, jest jeszcze za wcześnie by oceniać efekty reorganizacji. Niemniej spodziewamy się konkretnych korzyści przede wszystkim w obszarze badawczym i komercjalizacyjnym, między innymi w zakresie:

  • zwiększenia zasięgu rynkowego Instytutów Łukasiewicza,
  • zwiększenia potencjału badawczego poprzez stworzenie oferty dla biznesu obejmującego zakresem zagadnienia całego ciągu technologicznego (od zaprojektowania materiału aż po uzyskanie finalnego produktu). Ten sposób podejścia do procesu badawczego jest unikalny na polskim rynku usług badawczych i generuje ogromną przewagę konkurencyjną dla Łukasiewicza,
  • zwiększenie możliwości pozyskiwania środków na finansowanie działalności,
  • stworzenie pracownikom łączonych Instytutów szansy na rozwoju w nowych obszarach działalności naukowej i komercjalizacyjnej.

Czy są dalsze plany odnośnie scalania sieci i rozważane jest włączenie Łukasiewicz IPS „TABOR” w jakąś wewnętrzną strukturę?

W ramach prowadzonych na bieżąco procesów optymalizacyjnych rozważane są różne scenariusze dotyczące funkcjonowania instytutów wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz. Prace te ukierunkowane są przede wszystkim na wzbogacenie oferty badawczej Łukasiewicza dla polskiego biznesu poprzez zwiększenie możliwości realizacji interdyscyplinarnych projektów rozwojowych i pozyskania międzynarodowych grantów oraz zagranicznych partnerów biznesowych. Dopóki finalne decyzje dotyczące kolejnych etapów optymalizacji nie zapadną, nie możemy mówić o szczegółach.

Dodaj komentarz