Raport z Polski Wydarzenia

PGE Energetyka Kolejowa certyfikowanym przewoźnikiem kolejowym

PGE Energetyka Kolejowa, spółka z Grupy PGE, otrzymała Jednolity Certyfikat Bezpieczeństwa – dokument uprawniający spółkę do realizowania działalności jako przewoźnik kolejowy. Certyfikat został przyznany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na maksymalny możliwy okres pięciu lat. Jest on potwierdzeniem, że spółka spełnia restrykcyjne krajowe i europejskie wymogi systemu zarządzania bezpieczeństwem na kolei.

Pociąg sieciowy PGE Energetyka Kolejowa
Pociąg sieciowy PGE Energetyka Kolejowa

Certyfikat obowiązuje do 2029 r. i jest niezbędnym dokumentem, dzięki któremu Oddział Usług PGE Energetyki Kolejowej może skutecznie realizować m. in. umowy utrzymaniowe oraz kontrakty kolejowe.

Usługi serwisowe, polegające na utrzymaniu sieci trakcyjnej należą do najważniejszych obszarów działalności PGE Energetyka Kolejowa. Infrastruktura trakcyjna, która utrzymywana jest w trybie pracy 24/7 przez cały rok, z użyciem pociągów sieciowych oraz specjalistycznych pojazdów należących do spółki, zapewnia ciągłość funkcjonowania transportu kolejowego w kraju.

PGE Energetyka Kolejowa realizuje tego rodzaju usługi m.in. dla PKP Polskich Linii Kolejowych. W ramach umowy spółka prowadzi serwis ponad 25 tys. torokilometrów sieci trakcyjnej należącej do PKP PLK, usuwa zgłoszone awarie, przeprowadza okresowe przeglądy oraz świadczy usługi specjalistyczne, takie jak zabezpieczanie przewodów jezdnych przed oblodzeniem.

***

PGE Energetyka Kolejowa, należąca do Grupy PGE, łączy kolej z systemem elektroenergetycznym kraju. Dba o niezawodność i jakość dostaw energii oraz paliw dla transportu kolejowego. Posiada sieć dystrybucyjną na terenie całego kraju. Infrastruktura spółki to ponad 600 tys. różnego rodzaju obiektów
i elementów instalacji rozmieszczonych wzdłuż linii kolejowych, w tym
6 nowoczesnych centrów sterowania ruchem w sieci kontrolowanej przez prawie 55 tys. inteligentnych liczników energii (AMI). Do zasilania sieci trakcyjnej służy m.in. 21,5 tys. km linii energetycznych spółki, dostarczającej energię do poszczególnych urządzeń, a ostatecznie – do pociągów. Firma odpowiada za dystrybucję 4,32 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi ok. 3 proc. całej energii dostarczanej w kraju.

Grupa PGE, po dołączeniu PGE Energetyka Kolejowa, dysponuje liniami dystrybucyjnymi o łącznej długości ok. 320 tys. km, wolumen dystrybuowanej energii wynosi ok. 41,4 TWh, a sprzedaży energii ok. 37,3 TWh.

Dodaj komentarz