Tabor

NEWAG wyprodukuje 10 Dragonów dla Cargounit. W opcji 20 kolejnych pojazdów

Nowosądecki producent zajmie się produkcją 10 lokomotyw Dragon dla największej polskiej firmy zajmującej się wynajmem lokomotyw w Europie Środkowo-Wschodniej.

Fot. CARGOUNIT

Zarząd Newagu poinformował o zawarciu umowy z firmą Cargounit. Przedmiotem umowy jest dostawa dziesięciu lokomotyw elektrycznych sześcioosiowych, które będą wyposażone w spalinowe moduły dojazdowe.

Umowa przewiduje także prawo opcji, które upoważnia zamawiającego do zamówienia łącznie dwudziestu dodatkowych lokomotyw. Cargounit może skorzystać z prawa opcji do 31 grudnia 2028 roku.

Jeżeli chodzi o podstawę zamówienia, czyli dziesięć lokomotyw – mają one zostać dostarczone od 22 do 26,5 miesiąca od dnia zawarcia umowy.

Wartość umowy wynosi 183.900.000,00 zł netto, co stanowi wynagrodzenie za wykonanie wszystkich zobowiązań umownych. Szacowana wartość umowy z uwzględnieniem prawa opcji w całości (umowa rozszerzona o 20 dodatkowych elektrowozów) wynosi 551.700.000,00 zł netto.

Spółka udziela gwarancji jakości na każdą sprzedaną Lokomotywę na okres 24 miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego oraz rękojmi za wady na zasadach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego – poinformował Newag.

Cargounit posiada już w swoim parku taborowym pojazdy Newagu. We flocie przewoźnika znajdują się jednostki z serii Dragon E6ACTa oraz E6ACT, a także Griffiny.

Dodaj komentarz