global Konflikt w Ukrainie

PKP S.A. i Ukrzaliznytsia razem dla rozwoju transportu kolejowego

Przedstawiciele PKP S.A. oraz Ukrzaliznytsii podpisali porozumienie o współpracy nad rozwojem kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego między Polską a Ukrainą. Jego cele jest zwiększenie potencjału eksportowo-importowego. To pierwsze tego typu porozumienie od 1994 r.

PKP S.A. i Ukrzaliznytsia podpisali porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju transportu pasażerskiego i towarowego.
PKP S.A. i Ukrzaliznytsia podpisali porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju transportu pasażerskiego i towarowego.

– Stawiamy kolejny ważny krok w stronę wzmocnienia partnerstwa polsko-ukraińskiego i rozwoju transportu kolejowego między krajami – mówił prezes zarządu JSC „Ukrzaliznytsia” Jewgienij Lyashchenko. – Wspólnie będziemy rozwijać infrastrukturę graniczną oraz zwiększać ruch pasażerski i towarowy. Wpłynie to nie tylko na kolej, ale także na gospodarkę Polski i Ukrainy.

 

Zgodnie z postanowieniami umowy, PKP S.A. wypracuje działania, których celem będzie zawarcie odrębnych umów z Ukrzaliznytsią w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową, kolejowym przewozem towarowym i pasażerskim. Strony utworzą również wspólne grupy robocze, by opracować projekty do wspomnianych umów.

Jednym z założeń umowy jest zapewnienie przez strony bezpiecznego i niezakłóconego przewozu pasażerów i ładunku.

– Ponadto strony ustaliły, że przeładunek towaru na wagony o innym rozstawie kół lub przeładunek wagonów na wózki o innym rozstawie kół dokonywany jest nie tylko przez przewoźnika odbierającego na stacji granicznej znajdującej się na terytorium jego państwa , ale także, po uzgodnieniu, czynności takie może wykonać przewoźnik przekazujący ładunek na stacji granicznej znajdującej się na jego terytorium – informują spółki.

 

Obsługa pociągów pomiędzy stacjami granicznymi dla ruchu towarowego realizowana będzie przez lokomotywy i załogi lokomotyw przez obie spółki, z zachowaniem parytetu 50/50.

Dodaj komentarz