Wydarzenia

PKP TELKOL: Jest porozumienie w sprawie ZUZP

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce utrudniła prowadzenie negocjacji nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Zarząd PKP TELKOL i przedstawiciele Związków Zawodowych nie mogli się spotkać twarzą w twarz i dyskutować o postanowieniach dokumentu, a zaniechanie rozmów nie wchodziło w grę. Dlatego, z uwagi na ten szczególny czas, zdecydowano się na przeprowadzenie szeregu dyskusji za pośrednictwem telekonferencji.

Chcąc zapewnić część uprawnień pracownikom, niezależnie od brzmienia przyszłego Układu pracodawca, jeszcze przed podjęciem negocjacji, podjął decyzję o zagwarantowaniu pracownikom części uprawnień, w niezmienionej formie i wysokości. W tym celu, w wypowiedzeniach zmieniających które, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pracodawca zobowiązany był wręczyć pracownikom, zagwarantowane zostało prawo pracowników do:

  • dodatku funkcyjnego,
  • dodatku za staż pracy,
  • deputatu węglowego,
  • gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza.

Powyższe uprawnienia zostały następnie, w niezmienionym brzmieniu, utrzymane w nowym Układzie.