Inwestycje

COVID-19: co dalej z prowadzonymi inwestycjami?

W naszym kraju prowadzonych jest szereg inwestycji realizowanych na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych SA. Czy w związku z postępującą pandemią ich realizacje są bezpieczne? Czy istnieje zagrożenie odstępowania od umów? Czy w kontekście prognoz gospodarczych firmy wykonawcze będą próbowały minimalizować przyszłe problemy?

Na razie takich symptomów nie ma, ale pojawiły się pierwsze sporne sytuacje. Dużo zamieszania nastąpiło kilka dni temu na skutek oświadczenia ZUE SA Kraków o odstąpieniu od umowy na modernizację linii kolejowej Łódź Kaliska – Zduńska Wola. W komunikacie przekazanym przez spółkę czytamy, że powodem odstąpienia od umowy jest niewywiązywanie się przez zamawiającego z obowiązków umownych, tj. przede wszystkim z obowiązku zapłaty bezspornego, wymagalnego wynagrodzenia w kwocie 1,65 mln zł. Termin płatności upłynął w dniu 20 stycznia 2020 roku. Natomiast dodatkowy termin na płatność należnego wynagrodzenia wynikający z umowy, który rozpoczął swój bieg w  dniu 21 stycznia 2020 roku, upłynął w dniu 3 marca 2020 roku. 

ZUE zaznacza, że takie opóźnienie utrudnia realizację kontraktu i nie powstały one w związku z pandemią COVID – 19. Zaznaczono jednak, że sytuacja epidemiologiczna zwiększa związane z brakiem płatności ryzyka a obowiązkiem zarządu spółki jest ich minimalizacja.

Zwróciliśmy się do PKP Polskie Linie Kolejowe o wyjaśnienie. Rzecznik prasowy spółki, Mirosław Siemieniec, w odpowiedzi zaznaczył, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są w stałym kontakcie z firmą ZUE. Dodał również, że w ramach współpracy są wyjaśniane kwestie płatności. Spółka podkreśliła także, że 99% płatności realizuje na bieżąco i także sprawa wskazanych przez ZUE należności będzie uregulowana w najbliższych dniach. 

– W rezultacie projekt pn. „Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wlkp., etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola” jest dalej realizowany. Wykonawca prowadzi prace bez przestojów na stacji Pabianice oraz na odcinkach: Pabianice – Lublinek oraz Łask – Dobroń. Liczymy, że inwestycja dzięki wypracowaniu partnerskich rozwiązań będzie kontynuowana. – podkreślił Siemieniec.

 

ZUE SA w kolejnym komunikacie dla ISBnews (19.03) podkreśliła, że nadal prowadzi prace na spornym odcinku i liczy na osiągnięcie porozumienia bowiem okres wypowiedzenia kontraktu upływa po 14 dniach tj.31 marca. 

– Spółka zatem prowadzi prace na kontrakcie normalnie, pełnym potencjałem i zgodnie z umową. Wspólnie z PKP PLK podjęliśmy rozmowy i widzimy szanse na pozytywny dialog w celu wypracowania całościowego rozwiązania dla zaistniałej sytuacji, opartego na partnerstwie, literze kontraktu i poszanowaniu słusznych interesów obu stron. Mamy nadzieję, że zadeklarowana przez strony gotowość do uzgodnienia dzielących je kwestii kontraktowych umożliwi osiągnięcie ugody w okresie wypowiedzenia kontraktu i dalszą realizację inwestycji – dyrektor Biura Zarządu ZUE SA Karolina Wiłkojć-Żesławska.

źródło: ISBnews

 

Reklama