Inwestycje

COVID-19: co dalej z prowadzonymi inwestycjami?

W naszym kraju prowadzonych jest szereg inwestycji realizowanych na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych SA. Czy w związku z postępującą pandemią ich realizacje są bezpieczne? Czy istnieje zagrożenie odstępowania od umów? Czy w kontekście prognoz gospodarczych firmy wykonawcze będą próbowały minimalizować przyszłe problemy?

Na razie takich symptomów nie ma, ale pojawiły się pierwsze sporne sytuacje. Dużo zamieszania nastąpiło kilka dni temu na skutek oświadczenia ZUE SA Kraków o odstąpieniu od umowy na modernizację linii kolejowej Łódź Kaliska – Zduńska Wola. W komunikacie przekazanym przez spółkę czytamy, że powodem odstąpienia od umowy jest niewywiązywanie się przez zamawiającego z obowiązków umownych, tj. przede wszystkim z obowiązku zapłaty bezspornego, wymagalnego wynagrodzenia w kwocie 1,65 mln zł. Termin płatności upłynął w dniu 20 stycznia 2020 roku. Natomiast dodatkowy termin na płatność należnego wynagrodzenia wynikający z umowy, który rozpoczął swój bieg w  dniu 21 stycznia 2020 roku, upłynął w dniu 3 marca 2020 roku.