Raport z Polski

Pociągi wciąż jeżdżą, inwestycje są realizowane – PKP PLK podsumowuje pracę w czasie epidemii

Wprowadzone przez PKP PLK zalecenia dotyczące funkcjonowania w sytuacji epidemii koronawirusa pozwalają na bezpieczną pracę tysięcy osób, a także nieprzerwany ruch pociągów i prace inwestycyjne. Jak obecnie wygląda sytuacja w Polskich Liniach Kolejowych?

Na wszystkich stanowiskach spółki w całym kraju realizowane są wytyczne GIS. Wszyscy pracownicy znają aktualne wytyczne dotyczące postępowania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Zachowywany jest wymagany dystans w niezbędnych kontaktach. Lokalnie prowadzony jest pomiar temperatury pracowników. Jest stała dbałość o dostęp do środków dezynfekujących, zwiększono także częstotliwość czyszczenia i odkażania newralgicznych miejsc i powierzchni.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na wszystkich możliwych stanowiskach zapewniły formę pracy zdalnej. Na maksymalną skalę realizowany jest elektroniczny obieg dokumentów. Spotkania odbywają się w formie wideo oraz telekonferencji. Odległości, między koniecznymi do bieżącej pracy stanowiskami, zwiększono do minimum 1,5 metra. Osoby pracujące w terenie korzystają z transportu z zachowaniem zaktualizowanych wymogów.

Wprowadzone są zmiany dotyczące organizacji i sposobu współpracy zamawiającego i wykonawców na budowach. Poza obowiązującymi wszystkich wymogami sanitarnymi, ograniczono do minimum liczbę osób w komisjach odbiorowych, a dojazd do inwestycji odbywa się oddzielnymi środkami transportu. Odbiory prowadzone są indywidualnie dla każdej branży.

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei zostali wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej. Prowadzą działania samodzielnie oraz wspólnie z Policją i Strażą Graniczna. To m.in. stałe patrole oraz działania związane z pomiarem temperatury osób na niektórych przejściach granicznych. Udział w akcjach z osobami, u których stwierdzono podejrzenie zakażeniem koronawirusem odbywa się z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla bezpieczeństwa pracowników oraz realizacji zadań ściśle wykonują zalecenia właściwych ministerstw oraz współpracują ze spółkami kolejowymi i otoczeniem biznesowym, a także organizacjami samorządowymi i społecznymi.

Dodaj komentarz