Konferencja Wydarzenia

Pojazdy dwutorowe – Historia i rozwój

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie gościło uczestników konferencji, która skupiła się na historii i teraźniejszości pojazdów dwudrogowych.

Organizatorem spotkania był Instytut Pojazdów Szynowych Tabor, a patronem medialnym Raport Kolejowy. Konferencję otworzył dyrektor Instytutu Maciej Andrzejewski, a gospodarz, czyli dyrektor, dr Jan Maćkowiak przedstawił krótki zarys historyczny szreniawskiego muzeum.
Pierwszym prelegentem był Marian Medwid, który omówił historyczne projekty polskich pojazdów dwutorowych. Po nim głos zabrał Jacek Mazurek, który scharakteryzował praktyczne wykorzystanie pojazdów szynowo-drogowych na przykładzie pojazdu Tarpan. Pojazd ten był także pokazany w praktycznym użytkowaniu.
W drugiej części Wojciech Jakuszko przedstawił innowacyjne rozwiązania szynowych układów jezdnych w pojazdach dwutorowych. Rafał Cichy scharakteryzował kwestię homologacji tego typu pojazdów, natomiast badania tychże w warunkach rzeczywistej eksploatacji zaprezentował Łukasz Rymaniak.
Małgorzata Magnucka-Blandzi zaprezentowała możliwości wykorzystania środowiskowego Life Cycle Cost do oceny efektywności pojazdów szynowo- drogowych. Na koniec natomiast Paweł Daszkiewicz streścił prespektywy pojazdów dwudrogowych.

RK

MD

Dodaj komentarz