Polregio Wydarzenia

Województwo Dolnośląskie chce renegocjować umowę z POLREGIO

Samorząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o renegocjacji umowy z przewoźnikiem POLREGIO. Powodem takiej sytuacji jest masowa skala odwołań pociągów przewoźnika. Spółka problemy z zapewnieniem transportu tłumaczy wiekiem taboru i zapewnia, że od piątku 5 sierpnia nie przewiduje już żadnych odwołań.

"UM

O trudnej sytuacji na dolnośląskich torach piszą nie tylko pasażerowie pociągów. Oświadczenie w sprawie wystosował publicznie także Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski. Jak zaznacza, masowa skala odwołań pociągów POLREGIO na obsługiwanych przez przewoźnika liniach kolejowych na Dolnym Śląsku stała się zatrważająco wysoka i uderza w pasażerów.

– Brak realizowania pasażerskich przewozów kolejowych przez POLREGIO, które finansowane są przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, istotnie zaburza funkcjonowanie transportu kolejowego w regionie – pisze marszałek. – To uniemożliwia wielu Dolnoślązakom codzienną komunikację kolejową. Samorząd Województwa stanowczo zażądał, aby realizacja przewozów pasażerskich przez POLREGIO była natychmiast przywrócona, należycie wykonywana i odbywała się z dbałością o pasażerów.

 

Spółka POLREGIO jest zobowiązana do świadczenia usług przewozowych na terenie Dolnego Śląska umową podpisaną z marszałkiem.

Umowa zobowiązuje przewoźnika do stabilnego funkcjonowania, punktualności i angażowania odpowiedniej liczby taboru oraz organizowania komunikacji zastępczej każdorazowo za odwołany pociąg – przypomina Cezary Przybylski. – Powyższe, elementarne wymagania stawiane przewoźnikowi POLREGIO niestety nie są spełniane.

 

Liczba odwołanych kursów składów przewoźnika tylko w tym roku wyniosła blisko 1,5 tys. Za każdy odwołany pociąg Samorząd Województwa nakłada na przewoźnika kary finansowe.

– W związku z nieprawidłowym działaniem POLREGIO – naruszającym postanowienia umowy przewozowej,  podjęliśmy decyzję, że będziemy chcieli renegocjować umowę z przewoźnikiem, w szczególności w zakresie podniesienia wysokości kar – dodaje marszałek. – Obecna wysokość przewidzianych do nałożenia na POLREGIO kar wynosi ponad 2,2 mln zł. Zażądaliśmy również, aby POLREGIO – zgodnie z nałożonym w umowie obowiązkiem – zapewniało pasażerom autobusową komunikację zastępczą dla każdego odwołanego połączenia.

 

Marszałek zażądał od POLREGIO niezwłocznego przywrócenia połączeń kolejowych na wszystkich obsługiwanych liniach i należytego wykonywania zawartej umowy. Nadrzędną kwestią jest prawidłowa, codzienna obsługa pasażerów.

POLREGIO odpowiada

Spółka w odpowiedzi na zarzuty marszałka, przeprosiła pasażerów.

POLREGIO S.A, rozumiejąc uzasadnione rozgoryczenie podróżnych sytuacją związaną z odwołaniami i opóźnieniami pociągów w ostatnich tygodniach, pragnie przeprosić pasażerów za wszystkie związane z tym niedogodności.

 

Przewoźnik, jak podkreślił w wiadomości przesłanej do redakcji raportkolejowy.pl, zmaga się z wyzwaniami związanymi z wiekiem odziedziczonego taboru.

– Aktualna sytuacja spowodowana jest głównie przez dużą liczbę składów odstawionych jednocześnie do bieżących napraw, a także zakłóceniami łańcucha dostaw części zamiennych – informuje nas Zespół Prasowy POLREGIO.

 

Dodaj komentarz