Polregio Wydarzenia

Województwo Dolnośląskie chce renegocjować umowę z POLREGIO

Samorząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o renegocjacji umowy z przewoźnikiem POLREGIO. Powodem takiej sytuacji jest masowa skala odwołań pociągów przewoźnika. Spółka problemy z zapewnieniem transportu tłumaczy wiekiem taboru i zapewnia, że od piątku 5 sierpnia nie przewiduje już żadnych odwołań.

"UM

O trudnej sytuacji na dolnośląskich torach piszą nie tylko pasażerowie pociągów. Oświadczenie w sprawie wystosował publicznie także Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski. Jak zaznacza, masowa skala odwołań pociągów POLREGIO na obsługiwanych przez przewoźnika liniach kolejowych na Dolnym Śląsku stała się zatrważająco wysoka i uderza w pasażerów.

– Brak realizowania pasażerskich przewozów kolejowych przez POLREGIO, które finansowane są przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, istotnie zaburza funkcjonowanie transportu kolejowego w regionie – pisze Marszałek. – To uniemożliwia wielu Dolnoślązakom codzienną komunikację kolejową. Samorząd Województwa stanowczo zażądał, aby realizacja przewozów pasażerskich przez POLREGIO była natychmiast przywrócona, należycie wykonywana i odbywała się z dbałością o pasażerów.