Pasażer Polregio

POLREGIO odwołuje się do KIO. Chodzi o przewozy kolejowe na Podlasiu

Spółka POLREGIO wydała oświadczenie w związku z odwołaniem do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej ws. przetargu nieograniczonego dotyczącego świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa podlaskiego w latach 2025-2029.

Do przetargu na obsługę kolejowych połączeń regionalnych w województwie podlaskim stanęły dwie firmy: POLREGIO oraz Arriva RP. Ta druga złożyła ofertę korzystniejszą o prawie 60 mln zł. Jednak i ta znacznie przewyższyła zakładane przez Samorząd Województwa środki.
Do przetargu na obsługę kolejowych połączeń regionalnych w województwie podlaskim stanęły dwie firmy: POLREGIO oraz Arriva RP.

Samorząd Województwa Podlaskiego unieważnił przetarg na organizację regionalnych przewozów kolejowych. W pierwszym postępowaniu oferty złożyły dwie spółki – Polregio oraz Arriva. Ta druga przedstawiła tańszą opcję o prawie 60 mln zł. Kwota i tak znacznie przewyższyła zakładane przez marszałka koszty.

POLREGIO odwołuje się do KIO

Mając na uwadze nieadekwatne do obecnej sytuacji gospodarczej warunki określone w przetargu na realizację regionalnych przewozów kolejowych w województwie podlaskim, spółka POLREGIO S.A. złożyła odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Na mocy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym organizatorem regionalnych kolejowych przewozów jest marszałek województwa. Musi on ocenić potrzeby przewozowe, na tej podstawie stworzyć rozkład jazdy, zbudować taryfę przewozową i zgodnie z wymogami IV pakietu kolejowego zorganizować otwarty przetarg, w którym wybiera operatora do realizacji usługi publicznej (umowa PSC).

Spółka POLREGIO S.A. (wcześniej Przewozy Regionalne) jest największym kolejowym przewoźnikiem pasażerskim w Polsce. W 2023 roku zapewniła przejazdy ponad 97 mln pasażerów, zdobywając 26-procentowy udział w rynku kolejowym. Od 22 lat POLREGIO realizuje przewozy kolejowe na terenie województwa podlaskiego. Chcemy kontynuować pełnienie roli zarówno głównego przewoźnika pasażerskiego dla mieszkańców województwa, jak również liczącego się pracodawcy, który zapewnia niezmienioną liczbę miejsc pracy i poziom wynagrodzeń. Na Podlasiu aż 256 osób znajduje zatrudnienie w POLREGIO S.A.

Przetarg na publiczne usługi przewozowe co do zasady ma na celu zapewnienie mieszkańcom dostępu do zgodnych z rozkładem jazdy przewozów oferowanych w konkurencyjnych cenach. Warunki przetargu powinny być skonstruowane w taki sposób, aby wyłonić wykonawcę, który oferuje najwyższą jakość usług w najkorzystniejszej cenie, nie faworyzując określonych podmiotów. Interes pasażerów powinien być absolutnym priorytetem w każdym postępowaniu przetargowym.

W latach 2021-2024 niemal trzykrotnie wzrosły ceny energii trakcyjnej (w drugim półroczu 2024 r. o 270,4% w porównaniu do 2021 r.). W tym czasie ceny paliwa trakcyjnego wzrosły o 37,9%. Wskaźnik skumulowanej inflacji w Polsce w latach 2020-2024 wynosi 47,6%.

W przetargu na świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa podlaskiego na lata 2025-2029 marszałek województwa wbrew rynkowej praktyce przerzucił na operatora wszystkie ryzyka wzrostu kosztów przewozów wynikające z rosnących kosztów niezależnych oraz z inflacji, mimo że nie można oszacować, na ile będą one rosły w najbliższych pięciu latach, co w konsekwencji oznacza przeniesienie na operatora wszystkich ryzyk związanych z realizacją usługi.

Dodaj komentarz