Raport z Polski

Prezes UTK: System kolejowy poradzi sobie z obecnymi wyzwaniami [LIST]

Pragnę zapewnić, że mimo trudnych okoliczności, cały czas pracujemy normalnie, zachowując najwyższy standard obsługi naszych klientów. Jesteśmy instytucją otwartą i nowoczesną. Ponad 90% osób zatrudnionych w urzędzie wykonuje swoją pracę zdalnie, mając dostęp do wszystkich systemów, które są wykorzystywane w UTK. Pozwala to urzędowi zachować ciągłość działania. Mimo pracy zdalnej sprawnie realizujemy nasze zadania. W związku ze zmienionym trybem pracy zachęcamy wszystkich, aby sprawy załatwiać elektronicznie. Jest to możliwe dzięki systemowi ePUAP, poprzez pocztę elektroniczną i telefon. Do dyspozycji naszych klientów od dawna są już takie systemy jak SOLM, który pozwala na w pełni elektroniczne złożenie wniosku o wydanie licencji maszynisty. Umożliwiamy też spotkania z pracownikami UTK w formie wideokonferencji, dlatego do aktualnych warunków dostosowaliśmy formułę „Piątków z UTK” – cyklicznych spotkań z rynkiem.

Warto wskazać, że w marcu do urzędu wpłynęło niemal 3,8 tys. pism. To liczba porównywalna z marcem ubiegłego roku. Zmieniła się jednak struktura wpływów – więcej o 60% było dokumentów przesłanych przez ePUAP, o 22% więcej e-maili. Liczba listów tradycyjnych zmniejszyła się o 13%. Porównując z rokiem ubiegłym liczba korespondencji wychodzącej z urzędu zwiększyła się o ponad 10%.

Pracownicy urzędu mają świadomość szczególnej odpowiedzialności, która wynika z pracy w korpusie służby cywilnej. Wykonujemy swoje zadania rzetelnie, bezstronnie i z pełnym zaangażowaniem. Tak jak do tej pory chcemy swoimi działaniami potwierdzać, że naszym priorytetem jest troska o obywatela, pasażera czy przedsiębiorcę. To podejście jest szczególnie ważne dzisiaj.