Pasażer

Przed nami kolejne spotkanie w ramach “Piątków z UTK”

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza do udziału w spotkaniach „Piątki z UTK”. Na najbliższe, które odbędzie się online 29 maja, są jeszcze wolne miejsca.

W trakcie spotkań poruszane są zagadnienia dotyczące interpretacji przepisów, nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli, zasad nadzoru nad pracą komisji kolejowych, kwestie związane w wprowadzaniem wyrobów kolejowych na rynek, utrzymaniem pojazdów czy licencji maszynisty. Do dyspozycji interesariuszy są przedstawiciele następujących komórek:

  • Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa (zagadnienia związane m.in. z certyfikacją przewoźników, zarządców infrastruktury i ECM, świadectwami bezpieczeństwa dla bocznic, sprawozdawczością dotyczącą wypadkowości, współpracą z PKBWK);
  • Departament Personelu i Przepisów (zagadnienia związane m.in. z licencjami maszynistów, ośrodkami szkolenia, ośrodkami medycyny pracy);
  • Departament Planowania i Nadzoru (zagadnienia związane z nadzorem Prezesa UTK);
  • Departament Przewozów Pasażerskich (zagadnienia takie jak decyzje o otwartym dostępie dla przewoźników pasażerskich, ochrona praw pasażera; obsługa pasażerów);
  • Departament Regulacji Rynku (zagadnienia związane m.in. z dostępem do infrastruktury kolejowej, udostępnianiem infrastruktury usługowej, stawkami za dostęp do infrastruktury, licencjonowaniem transportu kolejowego);
  • Departament Techniki i Wyrobów (zagadnienia związane m.in. wymaganiami i procedurami uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia i budowli mających wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz potwierdzaniem za zgodność z typem).

Z uwagi na stan epidemii „Piątki z UTK” organizowane są jako wideokonferencje. Sam Urząd Transportu Kolejowego pracuje bez przeszkód.

Podczas prowadzenia spotkań UTK korzysta z oprogramowania Microsoft Teams, które można używać poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację na telefonach z systemem Android (Google), iOS (iPhone) lub iPadOS (iPad). Specjaliści z UTK pomogą zestawić połączenie oraz będą służyć pomocą podczas trwania spotkania. Na stronie WWW zamieszczono również formularz, dzięki któremu każdy zainteresowany może zarezerwować termin swojej wizyty.

– Po spotkaniu zachęcamy do przesłania swojej oceny – informują przedstawiciele UTK. – W Urzędzie Transportu Kolejowego pragniemy zagwarantować najwyższą jakość usług świadczonych dla naszych klientów. Dlatego ważna jest dla nas Państwa opinia. Na stronie urzędu zamieściliśmy ankietę pozwalającą na przesłanie swoich spostrzeżeń.

 

Piątki z UTK” organizowane rejestracji prosimy o podanie terminu i tematu planowanej rozmowy oraz danych kontaktowych. Precyzyjne określenie tematu pozwala naszym ekspertom na przygotowanie się do są w co drugi piątek miesiąca. Rocznie w ten sposób do urzędu trafia około 80 osób zainteresowanych problemami kolei. Zapisów można dokonać za pomocą formularza.

– Prosimy jednak pamiętać, że każde zgłoszenie będzie potwierdzone przez naszych pracowników. Możemy również prosić o rozszerzenie proponowanej tematyki spotkania – przypominają przedstawiciele UTK.

Dodaj komentarz