Aktualności

UTK zaprasza na piątkowe konsultacje

Eksperci Urzędu Transportu Kolejowego odpowiadają na pytania klientów. Podczas „Piątków z UTK” można omówić zagadnienia dotyczące interpretacji przepisów, nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli czy zasad nadzoru nad pracą komisji kolejowych. Najbliższe terminy spotkań zostały zaplanowane na 25 lutego oraz 11 i 25 marca 2022 r.

UTK zaprasza na piątkowe konsultacje

Formuła „Piątków z UTK” istnieje od grudnia 2015 roku i zakłada spotkania indywidualne. Co ważne, od ponad roku UTK prowadzi spotkania w formie wideokonferencji. Ma to związek z obecną sytuacją pandemiczną w Polsce.

– Na stronie WWW zamieściliśmy formularz, dzięki któremu można zarezerwować termin swojej wizyty. Podczas rejestracji prosimy o podanie zarówno tematyki, jak i o dokładne określenie tematu planowanego spotkania. Pozwoli to naszym ekspertom na przygotowanie się do rozmowy – informuje UTK.

 

Do dyspozycji interesariuszy są przedstawiciele z następujących Departamentów:

  • Monitorowania i Bezpieczeństwa (zagadnienia związane m.in. z certyfikacją przewoźników, zarządców infrastruktury i ECM, świadectwami bezpieczeństwa dla bocznic, sprawozdawczością dotyczącą wypadkowości);
  • Obsługi Prawnej (zagadnienia związane z uzgodnieniami z zakresu zagospodarowania przestrzennego);
  • Personelu i Przepisów (zagadnienia związane m.in. z licencjami maszynistów, ośrodkami szkolenia, ośrodkami medycyny pracy);
  • Planowania i Nadzoru (zagadnienia związane z nadzorem Prezesa UTK);
  • Przewozów Pasażerskich (zagadnienia takie jak decyzje o otwartym dostępie dla przewoźników pasażerskich, ochrona praw pasażera; obsługa pasażerów);
  • Regulacji Rynku (zagadnienia związane m.in. z dostępem do infrastruktury kolejowej, udostępnianiem infrastruktury usługowej, stawkami za dostęp do infrastruktury, licencjonowaniem transportu kolejowego);
  • Techniki i Wyrobów (zagadnienia związane m.in. wymaganiami i procedurami uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia i budowli mających wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz potwierdzaniem za zgodność z typem).

“Formuła „Piątków z UTK” sprawdza się od lat. Cieszę się, że po uruchomieniu spotkań przez internet zainteresowanie jeszcze się zwiększyło. Tworzymy otwarty urząd. W trakcie „Piątków z UTK” pomagamy przedsiębiorcom, ale zyskujemy również wiedzę z czym boryka się rynek” – informuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W Urzędzie Transportu Kolejowego pragniemy zagwarantować najwyższą jakość usług świadczonych dla naszych klientów. Dlatego ważna jest dla nas Państwa opinia. Po spotkaniu eksperci poproszą uczestników o wypełnienie ankiety. Pomoże ona dopasować formułę spotkań do potrzeb odbiorców.

Od połowy marca do końca 2020 r. przeprowadziliśmy 57 wirtualnych spotkań z branżą. W  2021 roku było ich 77, zaś w 2022 zorganizowaliśmy już 12 spotkań.

Najbliższe terminy  zostały zaplanowane na 25 lutego, a także 11 i 25 marca 2022 r.

Przed nami kolejne spotkanie z cyklu “Piątki z UTK”

Dodaj komentarz