Analizy Przewozy towarowe

Przewóz towarów koleją w lipcu ze spadkiem

W lipcu masa przetransportowanych ładunków koleją wyniosła 18,7 mln ton – to spadek o 10,6 proc. w porównaniu do lipca roku ubiegłego. To także kolejny miesiąc spadków w zestawieniu r/r.

Ogółem masa przewiezionych towarów wyniosła 18,7 mln ton, to o 2,2 mln ton mniej (-10,6%) niż rok wcześniej. Praca przewozowa osiągnęła wartość prawie 5,1 mld tonokilometrów i była niższa o 0,3 mld ton (-5,5%) wobec lipca 2022 r. W odniesieniu do pracy eksploatacyjnej, która wyniosła  7,1 mln pociągokilometrów spadek wyniósł  0,3 mln pociągokilometrów  (-3,5%). Wyższe wartości odnotowano tylko w przypadku  średniej odległości przewozu tony ładunku, która wyniosła  271,5 km – o prawie 15 km więcej niż w analogicznym okresie w 2022 r. Jest to zarazem drugi najwyższy wynik średniej odległości przewozu 1 tony towarów uzyskany od początku tego roku jak i od 2012 r. Dotychczas najwyższą wartość (272 km) odnotowano w kwietniu 2023 r.

Lipiec w kolejowych przewozach towarów był natomiast lepszy w zestawieniu miesiąc do miesiąca. Masa przewiezionych towarów była wyższa o 0,6 mln ton (+3,3%),  praca przewozowa wzrosła o prawie 0,2 mld tonokilometrów (+3,4%), a praca eksploatacyjna osiągnęła wartość o prawie 0,3 mln pociągokilometrów wyższą (+3,7%) niż w czerwcu 2023 r. Nieznacznie wzrosła również (o niespełna 0,1 km) średnia odległość przewozu 1 tony towarów.

Ogółem od początku tego roku koleją przetransportowano ponad 134 mln ton ładunków, wykonano pracę przewozową w wysokości prawie 35,9 mld tonokilometrów, a pracę eksploatacyjną na poziomie prawie 49,5 mln pociagokilometrów.

W zestawieniu z okresem styczeń-lipiec 2022 r. masa przewiezionych koleją ładunków odnotowała spadek o 12 mln ton (-8,2%). W przypadku pracy przewozowej jest to nieznaczny spadek, o 0,1 mld tonokilometrów (-0,2%), a pracy eksploatacyjnej wartość niższa o 1 mln pociągokilometrów (-2%) wobec analogicznego okresu w 2022 r.

Dodaj komentarz