Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Pięć firm chce przygotować Studium dla nowej linii PKM

Przygotowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla projektu PKM Południe zainteresowanych jest łącznie pięć firm. Otwarcie ofert w przetargu dot. nowego połączenia kolejowego do południowych dzielnic Gdańska i gmin sąsiednich odbyło się w poniedziałek 15 lutego.

Fot. PKM

Przetarg ogłoszony został w grudniu minionego roku. Na realizację studium zarezerwowano ponad 4,9 mln zł brutto. Z pięciu nadesłanych ofert tylko dwie wpisują się w założony budżet. Jedna jest zbliżona do podanej kwoty, a dwie firmy go przekraczają.

  • TPF Sp. z o.o. z Warszawy – 3,620 mln zł (4 452 600 brutto),
  • Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o. z Warszawy – 3,880 mln zł (4 772 400 brutto),
  • Highway Sp. z o.o. z Gdańska – 4,365 mln zł (5 370 029,94 brutto),
  • BBF Sp. z o.o. z Poznania – 5,880 mln zł (7 232 400 brutto),
  • Transprojekt Gdański Sp. z o.o. z Gdańska – 6,650 mln zł (8 179 500 brutto).

Jedynym kryterium wyboru w przetargu jest cena. Obecnie komisja przetargowa sprawdzi wszystkie oferty pod kątem formalnym i dopiero po tej ocenie wybrany zostanie wykonawca, który na realizację STEŚ dla PKM Południe będzie miał czas do 30 września 2023 r.

Pomorscy samorządowcy rozmawiali o przebiegu nowej linii PKM [RELACJA]