Aktualności Wydarzenia

Przyszli pracownicy kolei rozpoczęli nowy rok szkolny 2020/21

Przyszli dyżurni ruchu, automatycy sterowania ruchem, specjaliści dróg i mostów oraz elektroenergetycy transportu szynowego – łącznie ok. 2 tys. osób przygotowujących się do pracy na kolei rozpoczęło dziś nowy rok szkolny.

Fot. PKP PLK

Uczniowie, uczęszczający łącznie do 43 szkół, kształcą się na czterech kierunkach: technik transportu kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budownictwa kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego. Młodzież ta zdobywa wiedzę m.in. w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy, Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi, Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach.

Inwestycja w profesjonalną kadrę