Wywiady

S. Jankowski: Mamy na uwadze wygodę i bezpieczeństwo pasażerów

Nagrodzono Was także za ekoinnowacyjność. W czym się przejawia takie podejście w przypadku firmy Pixel?

Od wielu lat pracujemy nad różnymi formami informacji pasażerskiej, której prezentacja pobierałaby stosunkowo niedużo mocy. Rezultatem prac badawczo-rozwojowych w tym zakresie są samowystarczalne energetycznie tablice przystankowe zbudowane z elementów elektromagnetycznych i prace nad nowymi technologiami charakteryzującymi się znikomym zapotrzebowaniem na energię – na przykład e-papierem. Posiadamy już rozwiązania umożliwiające wyświetlanie rozkładów jazdy w terenie (na przykład na przystanku) bez konieczności doprowadzania do niego energii elektrycznej. Oprócz tego prowadzimy prace mające na celu zminimalizowanie zużycia mocy przez standardowe urządzenia dostarczane na rynek przez firmę PIXEL. Systematyczna praca nad energooszczędnymi rozwiązaniami stawia nas w szeregu firm uważanych za ekoinnowacyjne. To wielki zaszczyt, ale też zobowiązanie do kontynuacji prowadzonych w tym obszarze prac.

W jednym z wywiadów powiedział Pan, że „(…)mniej więcej wiemy dokąd chcemy iść, ale tak na prawdę mamy z kim tą drogę przemierzyć (…). Dokąd zatem zmierza Pixel w najbliższym czasie?

Sukces firmy jest zawsze sukcesem pracujących na jej rzecz ludzi. To pracownicy generują nowe pomysły, realizują projekty, wdrażają niewykorzystywane dotychczas w firmie technologie. Realizacja każdego nowego projektu wymaga zaangażowania osób wiedzących co należy osiągnąć, wystarczającej bazy laboratoryjnej środków wytwórczych i finansowych. Staramy się te wszystkie elementy zgrać w czasie i w miarę możliwości podejmować i realizować kolejne wyzwania. Obecnie położyliśmy duży nacisk na zwiększenie naszych mocy produkcyjnych w zakresie montażu elektroniki. Poprzez zakup drugiej linii montażowej firmy Yamaha chcemy pod pixelową marką 3P-EMS przyjmować zlecenia montażu obwodów drukowanych zarówno z naszego jak i z powierzonego od klientów materiału. W minionym roku realizowaliśmy tego typu zlecenia na znacznie mniejszą niż obecnie planujemy skalę.