global Inwestycje Wydarzenia

Siemens pokazuje, jak będzie wyglądać infrastruktura kolejowa przyszłości

Podczas specjalnego pokazu zaprezentowano także wybrane praktyczne wdrożenia nowoczesnych technologii infrastruktury kolejowej Siemens Mobility w Europie w tym m.in.:

  • Automatyczna jazda w ruchu aglomeracyjnym – od października 2021 r. Siemens Mobility realizuje projekt Digital SBahn – autonomiczny ruch pociągów na
    23-kilometrowym odcinku linii S21 w Hamburgu. Wcześniej projekty z zakresu ATO wdrożono także w Thameslink w Londynie oraz na trasie wzdłuż Jeziora Genewskiego między Lozanną a Villeneuve w Szwajcarii. Na podstawie dostępnych danych o infrastrukturze, torach i rozkładach jazdy system pokładowy oblicza optymalny w danym momencie profil podróży i steruje systemami trakcji i hamowania pojazdu podczas jazdy pociągu automatycznego. Maszynista jest na bieżąco informowany o wszystkich procedurach za pomocą wyświetlacza. W rezultacie zmniejsza się zużycie energii, a płynność ruchu i przepustowość ulegają znacznej poprawie, co z kolei znacznie poprawia czasy przejazdu.
  • Cyfrowa nastawnica – Spółka Deutsche Bahn uruchomiła pierwszą cyfrową nastawnicę w ramach projektu Annaberg-Buchholz w Saksonii. Wdrożenie komponentów systemu sygnalizacyjnego Trackguard Sinet opracowanego przez spółkę Siemens oznaczał kolejny kamień milowy na drodze do pełnej cyfryzacji kolei dalekobieżnych.
  • Krajowa sieć kolejowa zarządzana z jednego miejsca – Współpracując z Bane NOR, Siemens Mobility przekształca całą norweską sieć kolejową w system w pełni cyfrowy, oparty na protokole IP i standardach Eulynx/Neupro, realizując koncepcję IoT (Internet of Things). Pasażerowie skorzystają na poprawie punktualności, zwiększeniu przepustowości i częstotliwości kursowania pociągów. Ogólnokrajowy system jest kontrolowany przez system ETCS, zarządzany z jednego miejsca dla całego kraju. Wszystkie linie zostaną oddane do eksploatacji do 2034 roku.
  • Cyfrowy bliźniak – w ramach prac modernizacyjnych w infrastrukturze kolejowej Siemens Mobility skanuje tory za pomocą dronów, lidarów i radarów, by rejestrować całe środowisko kolejowe z milimetrową dokładnością. Firma wykorzystuje także aplikacje rzeczywistości rozszerzonej (AR) do montażu elementów infrastruktury ETCS.
  • Cyberbezpieczeństwo – W Achau firmy ÖBB-Infrastruktur AG i Siemens Mobility uruchomiły pierwszą niezależną od oprogramowania sprzętowego nastawnicę Simis na platformie DS3 (Distributed Smart Safe System). Jest to pierwsze wdrożenie cyfrowej nastawnicy SL3. Platforma DS3 to zupełnie nowa, oparta na oprogramowaniu platforma bezpieczeństwa, która stanowi podstawę dla bezpiecznych aplikacji kolejowych w chmurze.

Siemens Mobilty na polskim rynku kolejowym

Siemens Mobilty realizuje w Polsce kilkanaście projektów z obszaru infrastruktury kolejowej m.in. dostarczając urządzenia pokładowej oraz przytorowej sygnalizacji dla polskich producentów i operatorów kolejowych. Od 2021 r. firma wspólnie z Kombud wdraża także system ETCS na linii 226 między Pruszczem Gdańskim, a Gdańsk Port Północny.