Inwestycje

Rząd przeznaczył więcej pieniędzy na inwestycje w kolej

19 lutego 2019 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.

W nowoprzyjętej uchwale o 3,2 mld zł zwiększone zostaną środki na realizację przedsięwzięć konkursowych współfinansowanych w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF). Instrument wspiera rozwój trzech obszarów: transportu, energetyki i telekomunikacji.

Czytaj dalej >
Avatar
MD