Inwestycje

Rząd przeznaczył więcej pieniędzy na inwestycje w kolej

19 lutego 2019 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.

W nowoprzyjętej uchwale o 3,2 mld zł zwiększone zostaną środki na realizację przedsięwzięć konkursowych współfinansowanych w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (Connecting Europe FacilityCEF). Instrument wspiera rozwój trzech obszarów: transportu, energetyki i telekomunikacji.

Po zmianach wydatki na program zostaną zwiększone o 3,2 mld zł, w tym:

 1. 1,8 mld zł będzie pochodzić z budżetu państwa na dokapitalizowanie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, co zapewni prawidłową realizację KPK do 2023 r.
  Pieniądze te zostaną przeznaczone na projekty poprawiające infrastrukturę kolejową wiodącą do portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Dotyczy to następujących projektów:
  poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni;
  poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu;
  poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk.
  Powodem zwiększenia środków na te projekty jest przekroczenia wartości kosztorysowych inwestycji portowych.
 2. 1,4 mld zł ma pochodzić z kredytu, który zaciągną PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
  W tym wypadku środki mają zostać przekierowane na współfinansowanie wcześniej wymienionych projektów portowych oraz inwestycji na linii kolejowej E59 między Poznaniem a Szczecinem, w tym odcinka Wronki – Słonice, który został przesunięty z listy rezerwowej na podstawową w związku z uzyskaniem dofinansowania unijnego.

Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury
Porty w Gdyni, Gdańsku, Świnoujściu i Szczecinie są naszym oknem na świat. Dzisiejsza uchwała Rady Ministrów zwiększająca środki finansowe na poprawę dostępu koleją do tych portów, jeszcze szerzej otwiera to okno i umożliwia dalszy dynamiczny rozwój polskich portów.

 

Andrzej Bittel
Wiceminister Infrastruktury
Zwiększenie budżetu Krajowego Programu Kolejowego do prawie 70 mld zł świadczy o zaufaniu do działalności związanej z modernizacją linie kolejowych.

 

Ireneusz Merchel
Prezes PKP PLK S.A.
Dzięki aktualizacji KPK spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA będzie mogła dokonać wyboru wykonawców i jeszcze w bieżącym roku rozpocząć pracę budowlane w portach morskich i na linii Poznań-Szczecin.

 

RK

MD

Dodaj komentarz