Konferencja

Półmetek KPK

18 lutego 2019 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zorganizowały konferencję „Największe inwestycje kolejowe, Krajowy Program Kolejowy, wyzwania, problemy rozwiązania”, w której uczestniczyło 200  przedstawicieli wykonawców, producentów oraz podmiotów zaangażowanych i związanych z realizacją KPK.

Podczas czterech sesji PKP Polskie Linie Kolejowe SA omówiły stan realizacji Krajowego Programu Kolejowego – największego w historii programu inwestycyjnego na polskiej kolei. Jak podkreślono realizacja przekroczyła 60%, a zakończyły i rozliczyły projekty o wartości ok. 10 mld zł. Natomiast w realizacji są projekty o wartości 32 mld zł, z tego znaczna część jest zaawansowana w kilkudziesięciu procentach. Blisko 2/3 inwestycji KPK (ponad 40 mld zł) jest albo zrealizowanych, albo w trakcie realizacji. W poprzedniej perspektywie finansowanej, w podobnym punkcie, wartość zrealizowanych przedsięwzięć wyniosła 22,7 mld zł.
Przypomnijmy , że PKP Polskie Linie Kolejowe SA realizują największy w historii program inwestycyjny na koleiKrajowy Program Kolejowy (KPK). Jest to 220 projektów za ponad 66 mld zł, w ramach których zmodernizowanych zostanie m.in. 9 tys. km torów.

Ireneusz Merchel
prezes Zarządu PKP PLK S.A.

W kwietniu 2016 roku jako Zarząd przejmowaliśmy zadania w Polskich Liniach Kolejowych. W realizacji były wtedy inwestycje na poziomie ok. 8 mld, a obecnie jest 32 mld. To pokazuje, że mamy czterokrotnie większy potencjał zaangażowany na placach budowy. Jest założenie, że wówczas 60 procent inwestycji powinno być zakończonych. Za chwilę zakładamy, że będziemy już w nowej perspektywie i naszym nadrzędnym celem jest to, by była ona stabilna. Obecnie przygotowujemy już 45 dokumentacji dla projektów na nową perspektywę, ich wartość to ok. 50 mld. Będzie ona gotowa w przeciągu dwóch lat i będziemy mogli wchodzić na place budowy. Naszym zadaniem jest, by inwestycje były realizowane zgodnie z harmonogramem naszym i wykonawców. Podstawowe projekty, jakie planujemy do tej perspektywy, to domknięcie sieci bazowej.

Kolej jest najlepszym środkiem transportu publicznego, ponieważ jest komfortowa i ekologiczna – powiedział podczas otwarcia konferencji wiceminister Andrzej Bittel. Podkreślił także znaczenie dialogu z wykonawcami inwestycji, który jest prowadzony w ramach Forum Inwestycyjnego.
– Jeszcze niedawno zastanawiano się, czy damy radę zrealizować cały Krajowy Program Kolejowy. Dzisiaj widzimy, że moglibyśmy zrealizować nawet więcej zadań. Dążymy do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa i punktualna polska kolej – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.
W porównaniu z poprzednią perspektywą, PLK mają na koniec piątego roku perspektywy ponad 3-krotnie więcej podpisanych umów z CUPT na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Na koniec piątego roku trwania perspektywy 2014-2020, PLK mają zawarte umowy z CUPT na wartość dofinansowania UE – 29,8 mld zł co stanowi 85% dostępnej alokacji środków UE. W analogicznym momencie poprzedniej perspektywy umowy o dofinansowanie były zawarte na wartość jedynie 26% dostępnej alokacji.
Na koniec piątego roku trwania perspektywy 2014-2020 PLK zrealizowały rosnąco nakłady na poziomie – 18 mld zł co stanowi 28% nakładów z KPK. W analogicznym momencie poprzedniej perspektywy wartość zrealizowanych rosnąco nakładów wyniosła – 5,6 mld zł i stanowiła 15% kwoty nakładów zaplanowanych do realizacji w pierwotnym WPIK z 2011 r .
PKP Polskie Linie Kolejowe SA poinformowały również, że przygotowują się już do nowej unijnej perspektywy finansowej. Od dwóch lat przygotowywane są studia wykonalności i dokumentacje projektowe. W 2021 roku, wraz z rozpoczęciem nowego okresu, PLK będą gotowe do ogłaszania przetargów o wartości ponad 40 mld zł. Do realizacji są już wyselekcjonowane także kolejne przedsięwzięcia. Ich szacunkowa wartość przekracza 50 mld zł. Prace przygotowawcze rozpoczną się po dokonaniu uzgodnień z Ministerstwem Infrastruktury. Aktywne prace na rzecz przygotowania projektów do przyszłej perspektywy oznaczają, że ciągłość i skala inwestycji będą utrzymane.

MD

Dodaj komentarz