Konferencja Wydarzenia

Kolej w programie „Dostępność Plus”

5 czerwca w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Kolej w programie Dostępność Plus”, zorganizowana przez Klaster Luxtorpeda 2.0. Przedstawiciele ministerstw, spółek kolejowych oraz osób niepełnosprawnych dyskutowali nad sposobami realizacji programu „Dostępność Plus”, standaryzacją kolei, a także szkoleniami pracowników transportu.

Jednym z poruszanych podczas konferencji zagadnień była kwestia dostosowania dworców do osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej możliwości ruchowej. Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A. zauważył, że problem ten wciąż jest duży.

Dworce systemowe

Zaczęliśmy wdrażać tzw. innowacyjne dworce systemowe i w sumie na dzień dzisiejszy oddanych do użytku jest ich 4, a 29 jest projektowanych. 14 będzie projektowanych indywidualnie z uwagi na konieczność dostosowania do zwiększonych potoków pasażerów oraz w wyniku prowadzonych przez nas konsultacji- powiedział prezes Antonowicz.
Te dworce to położenie całej obsługi pasażerskiej w jednym poziomie. Jest to prosty układ budynków i łatwy w orientacji. To także nowoczesne systemy związane z oświetleniem, nagłośnieniem i informacją- dodał prezes.
Antonowicz podkreślił, że spółka współpracuje w Fundacją Integracja i stara się wprowadzać w życie uwagi jej ekspertów.
Wraz z wejściem w życie TSI PRM rozpoczęliśmy procedurę wyłaniania certyfikowanych jednostek notyfikowanych przez prezesa UTK. W jej wyniku nastąpi wyłonienie podmiotu, który dokona certyfikacji, oceny zgodności infrastruktury z wymaganiami TSI PRM zarówno dla dworców nowobudowanych, jak i programów operacyjnych, szczególnie „Polska Wschodnia”- powiedział prezes Antonowicz.

W 2018 roku pociąg PKP Intercity wybrało prawie 65 tys. pasażerów z niepełnosprawnościami.
Marek Chraniuk, prezes Zarządu PKP Intercity

 

Odpowiednio przystosowany tabor

Dostępność na kolei to poza infrastrukturą również tabor. Marek Chraniuk, prezes Zarządu PKP Intercity podkreślił, że spółka w grudniu 2017 roku przyjęła nową strategię taborową, w ramach której przewoźnik przez modernizacjęzakup taboru rozszerzy dostęp do swoich usług m.in. dla osób z niepełnosprawnościami.
Obecnie posiadamy elektryczne zespoły trakcyjne – to jest tabor trzech producentów – które w pełni spełniają wymagania do przewozu osób z niepełnosprawnościami TSI PRM. Mamy podpisane umowy z producentami na modernizację już posiadanego taboru oraz zakup nowych pojazdów. Zależy nam, by w każdym pociągu była przestrzeń dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych- powiedział Marek Chraniuk.
Prezes PKP Intercity zaznaczył, że dla przewoźników ważne jest to, aby przy procesie produkcji pojazdów przystosowanych do osób z niepełnosprawnościami, były uwzględniane wskazówki osób, które wiedzą na co należy zwrócić uwagę.
Od 2017 roku współpracujemy z Fundacją Integracja i uwzględniamy ich wskazówki. Takim dobrym przykładem będzie wagon COMBO. Jest w nim miejsce dla osób niepełnosprawnych, które będą mogły korzystać z różnych udogodnień podczas podróży – poinformował Chraniuk.
Prezes PKP Intercity zaznaczył, że osoby z niepełnosprawnościami coraz częściej korzystają z usług jego spółki.
W 2018 roku pociąg wybrało prawie 65 tys. pasażerów z tej grupy, co stanowi wzrost o 60 % w porównaniu do 2017 r. Pociągi PKP Intercity są także coraz lepiej przystosowane do potrzeb tej grupy pasażerów- zauważył Chraniuk.

Jak z tym problemem radzą sobie inni przewoźnicy?

Dysponujemy w 100 procentach dostępnym taborem, który ma podłogę całkowicie obniżoną, nie mamy żadnych schodów. Od tego wyszliśmy. Przez lata wdrożyliśmy szereg udogodnień dodatkowych, które zwiększały samodzielność osób z niepełnosprawnością. To jest wideo tłumacz, który jest dostępny w kasach biletowych, w centrum obsługi pasażera i na pokładach pociągu. To także pętle indukcyjne w kasach biletowych i w taborze oraz dostępność do informacji- powiedziała Ewa Raczyńska-Buława, pełnomocnik Zarządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Osób o Ograniczonej Sprawności Ruchowej w Łódzkich Kolejach Aglomeracyjnych.
Jarosław Klasa, członek Zarządu Przewozów Regionalnych zaznaczył z kolei, że kwestia dostępności w taborze, to również odpowiednie wc, przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością, a także ułatwianie im wsiadania czy wysiadania za pomocą ramp i wind. Ponadto kwestie dotyczące poszerzonej przestrzeni przebywania tych osób w tzw. wyznaczonym miejscu wraz z wszystkimi możliwymi udogodnieniami.
Druga rzecz to zakup nowego taboru, czy taboru używanego, który jest już zmodernizowany. Obecnie spółka posiada ponad połowę taboru z ważnym świadectwem sprawności technicznej, który jest przystosowany w trzech elementach, czyli odpowiednie wc, miejsce, oraz rampy czy windy ułatwiające wsiadanie i wysiadanie- powiedział Klasa.

MD

Dodaj komentarz