Aktualności Konferencja

II Konferencja PKP Telkol – Kolej nowych technologii

PKP Telkol, spółka z Grupy PKP, która zajmuje się usługami telekomunikacyjnymi i utrzymaniowymi dla sektora kolejowego, wraz z Polską Izbą Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, zorganizowała konferencję w ramach której poruszono zagadnienia GSM-R, radiołączności czy ochrony infrastruktury krytycznej.

Konferencja przeznaczona była dla pracowników ze spółek Grupy PKP, którzy zajmują się rynkiem telekomunikacji oraz radiołączności. W spotkaniu wzięło udział blisko 100 osób, dla których organizatorzy przygotowali trzy bloki prezentacyjne oraz spotkanie networkingowe.
Otwarcia konferencji dokonali Zbigniew Stężyński, Dyrektor Sprzedaży PKP Telkol Sp. z o.o. oraz Adam Musiał, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.
Pierwszym prelegentem był Jerzy Kacprzak, Ekspert ds. radiołączności i certyfikacji, który w prezentacji dotyczącej przejścia na GSM-R w Polsce omówił wdrażanie GSM-R w relacji z innymi systemami do prowadzenia ruchu kolejowego, Dotychczasowe propozycje zastąpienia systemu Radio – Stop innymi rozwiązaniami oraz wady poszczególnych rozwiązań.
Przedstawiciel gospodarza konferencji PKP Telkol, Artur Romanowski, Dyrektor Regionu Wschodniego, zaprezentował aspekty związane z działalnością radiołączności w spółce. Przypomniał między innymi, że w ramach prowadzonego projektu Holding PKP wyznaczono spółki odpowiedzialne w wielu obszarach, wskazując PKP TELKOL jako Koordynatora grupy ds. Telekomunikacji w tym radiokomunikacji, a w ramach zespołu podjęto prace mające na celu doprowadzenie do ujednolicenia radiokomunikacji w ramach Holdingu PKP.
Dodał ponadto, że PKP TELKOL jako jedyna spółka na rynku kolejowym posiada doświadczenie w serwisowaniu radiotelefonów wszystkich dostępnych typów i producentów jakie wykorzystują przewoźnicy, tym samym jako jedyni na polskim rynku mamy kompletną wiedzę, którą budujemy na przestrzeni wielu lat o faktycznych zasobach oraz potrzebach klienta.
Przedstawiciel firmy Funwerk AG, Winter Gottfried, Sales Director- Mobile Systems, scharakteryzował system podwójnego radia kabinowego podsumowując, że ma to następujące zalety:

  • ultra modułową koncepcje systemową
  • unikalny system dostosowany do specyficznych potrzeb w zakresie oprogramowania i sprzętu
  • dostępne interfejsy dla większości protokołów używanych w pojazdach, łatwe adaptacje specyficzne dla danego projektu
  • certyfikowane i homologowane w większości krajów europejskich, używane przez prawie wszystkich operatorów europejskich, najnowocześniejsze interfejsy, w tym 3G/4G i przygotowanie do FRMCS
  • dedykowany i certyfikowany zakład produkcyjny
  • własną wiedzę radiową GSM-R i produkcję

Kolej nowych technologii, czyli praktyczna wiedza o PKP Telkol była fundamentem prezentacji Zbigniewa Stężyńskiego. Zaznaczył on, że radiokomunikacja w Telkol jako usługa jest szyta na miarę, otwarta i kompletna.
Robert Szustakiewicz, Kierownik Wydziału Wsparcia Technicznego, Siemens Sp. z o.o. nakreślił jak globalne megatrendy urbanizacja, demografia, digitalizacja czy zmiany klimatu zmieniają rynki. Omówił również przyszłość systemów energetycznych, budynków i przemysłu. Przedstawił ponadto rozwiązania Siemens w zakresie infrastruktury kolejowej.
Jacek Kozłowski, Główny Specjalista, PKP Telkol, omówił wybrane zagadnienia z zakresu modernizacji oświetlenia. Przedstawił zatem inwentaryzację, dobór sprzętu, projektowanie, analizę efektów ekonomicznych, analizę stopy zwrotu, możliwe sposoby finansowania czy nadzór nad realizacją inwestycji.
Andrzej Wawrzonkowski, Project Manager, DGT Sp. z o.o., streścił natomiast nowe podejście do łączności zapowiadawczej na bazie radiowego pulpitu dyżurnego ruchu DGT 3490 RPD.
Blok trzeci rozpoczął Sławomir Goździecki, Właściciel, Energo Security Serwis Sp. z o.o., który w prezentacji dotyczącej innowacyjnej ochrony infrastruktury kolejowej, zaznaczył, że ESS zapewnia profesjonalną, kompleksową obsługę serwisową 24 h, w zakresie opieki nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa w obiektach zakwalifikowanych do Infrastruktury Krytycznej.
Natomiast Mateusz Sadowski, Kierownik ds. Projektu C&C Partners Sp. z o.o., podjął temat bezpiecznego dworca i systemu zdalnego zamykania i otwierania obiektów. W założeniu system powinien być zarządzany zdalnie, informować pasażerów o zamknięciu dworca i zwracać uwagę na ich bezpieczeństwo pasażerów.
Wyzwania jakie stoją przed systemem to architektura budynku, stan techniczny oraz połączenie z centrum dozoru. Sadowski podkreślił, że rozwiązania to lokalny sterownik dla drzwi, integracja systemów kontroli dostępu, alarmowego, pożarowego i monitoringu wizyjnego, systemu rozgłoszeniowego oraz system jako usługa.
Kolejnym prelegentem był Karol Trzoński z Państwowej Komisji Badań Wypadków Kolejowych, który omówił zadania i strukturę organizacyjną PKBWK. Przypomniał, że w ramach swojej działalności Komisja prowadzi dochodzenia, których celem jest ustalenie przyczyn, okoliczności zdarzeń jak również określenie wniosków zapobiegawczych. Komisja nie formułuje zarzutów i nie orzeka co do winy i odpowiedzialności. Dodał też, że komisja w możliwie najkrótszym czasie przystępuje do:

  • badania stanu istniejącego infrastruktury kolejowej, w tym urządzeń sterowania ruchem kolejowym i sygnalizacji oraz pojazdów kolejowych
  • zabezpieczenia dokumentacji mającej związek z poważnym wypadkiem, wypadkiem lub incydentem
  • zabezpieczenia danych zarejestrowanych przez urządzenia rejestrujące w celu poddania ich badaniom lub analizom
  • wysłuchania personelu pociągu i innych pracowników kolei uczestniczących w poważnym wypadku, wypadku lub incydencie oraz innych świadków lub ma dostęp do wyników przesłuchań.

Ostatni głos zabrał Piotr Pachutko, Dyrektor Biura Teleinformatyki PKP SA, który omówił rolę PKP Telkol w strukturze Grupy PKP.
Konferencję zakończyło natomiast spotkanie networkingowe dla uczestników.

MD