Aktualności Inwestycje

Polregio z dwoma przetargami na dzierżawę spalinowych składów

Spółka Polregio ogłosiła dwa przetargi dotyczące dzierżawy spalinowych jednostek kolejowych.

Fot.Polregio
Fot.Polregio

Pierwszy przetarg obejmuje wynajem dwóch spalinowych pojazdów trakcyjnych na okres 5 miesięcy. Termin składania ofert upływa 27 lipca 2023 roku. Jeden z pojazdów musi być przystosowany do przewozu co najmniej 50 pasażerów, natomiast drugi do co najmniej 100 osób. Spółka planuje wykorzystać te pojazdy do obsługi połączeń w województwie lubuskim. 

Aby wziąć udział w tym przetargu, wymagane jest złożenie wadium w wysokości 15 000 złotych.

Pojazdy te będą używane do różnych zadań, takich jak prowadzenie pociągów pasażerskich, przejazdy pojazdu bez przyczep do i od obsługiwanych pociągów oraz wykonywanie manewrów stacyjnych, obsługi punktów utrzymania i zaopatrywania pojazdów trakcyjnych. Będą także wykorzystywane do manewrów w pracy pociągowej oraz do przejazdów pojazdu bez przyczep poza pociągowymi trasami.

Drugi z ogłoszonych przetargów dotyczy wynajmu jednego spalinowego składu, również do potrzeb Zakładu Lubuskiego. Oferty na ten przetarg można składać do 2 sierpnia 2023 roku, a kryterium wyboru oferty będzie cena.

W tym przypadku, aby wziąć udział w przetargu, wymagane jest wadium w wysokości 36 000 złotych, a okres dzierżawy określono na rok.

Podobnie jak w przypadku pierwszego przetargu, pojazd z drugiego przetargu będzie również używany do prowadzenia pociągów pasażerskich, przejazdów pojazdu bez przyczep do i od obsługiwanych pociągów oraz wykonywania manewrów stacyjnych, obsługi punktów utrzymania i zaopatrywania pojazdów trakcyjnych. Będzie także służyć do manewrów w pracy pociągowej oraz do przejazdów pojazdu bez przyczep poza trasami przeznaczonymi dla pociągów.

Dodaj komentarz