Tabor

Spalinowe jednostki Kolei Mazowieckich potrzebują napraw P4

Koleje Mazowieckie planują wysłać swoje spalinowe pojazdy na naprawy P4. Ogłoszony przetarg dotyczy zarówno pojazdów Pesy, Newagu, jaki i spalinowego zespołu trakcyjnego VT628.

Fot. Koleje Mazowieckie

Koleje Mazowieckie ogłosiły dzisiaj przetarg, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 przy spalinowych jednostkach. Całe postępowanie zostało podzielone na trzy części:

  • w zakres części nr 1 wchodzi wykonanie napraw P4  przy szynobusach Pesy: SA135-021, SA135-022 oraz SA135-024;
  • część druga zamówienia dotyczy wykonanie naprawy P4 przy jednym spalinowym zespole trakcyjnym wyprodukowanym przez Newag: SA222-002;
  • część trzecia z kolei obejmuje wykonanie naprawy P4 przy jednym SZT VT628-009/019.

Przewoźnik czeka na oferty do 21 sierpnia br. Następnie KM ocenią złożone propozycje według przyjętego kryterium:

  • Okres udzielonej gwarancji jakości na prace wykonane na pojazdach: waga 10%;
  • Termin wykonania naprawy wraz z pracami dodatkowymi i modyfikacjami: waga: 10%;
  • Cena: waga: 80%.

Do postępowania w zakresie części pierwszej, będą mogły zgłosić się podmioty, które w okresie ostatnich trzech lat wykonały co najmniej jedną naprawę P4 przy spalinowym autobusie szynowym (naprawa nie trwała dłużej niż 60 dni kalendarzowych). Natomiast w zakresie zadania 2 oraz 3 wykonawca będzie musiał wykazać, że wykonał należycie co najmniej jedną naprawę P4 spalinowej jednostki w czasie nie dłuższym niż 70 dni kalendarzowych.

Dodaj komentarz