Konferencja

O transformacji cyfrowej i digitalizacji. W Warszawie trwa 9. Międzynarodowy Szczyt Kolejowy

„Przekraczanie granic poprzez transformację cyfrową” jest wiodącym tematem 9. edycji Międzynarodowego Szczytu Kolejowego, który rozpoczął się w środę 19 lutego w Warszawie. Trzydniowe wydarzenie skupia przedstawicieli polityki, najważniejszych nabywców sektora kolejowego na świecie oraz starannie wybranych ekspertów technicznych.

W jaki sposób technologie cyfrowe mogą być paszportem dla płynnego międzykontynentalnego transportu kolejowego? Między innymi o tym rozmawiają uczestnicy warszawskiej edycji MSK.

Polska jest kluczowym krajem, bramą dla transportu kolejowego między Europą a Azją. Mając to na względzie, prelegenci spotkania skupią się przede wszystkim na temacie handlu – kolejowego, międzykontynentalnego transportu towarowego.

Prelegentem jednego z czwartkowych paneli był Mirosław Andrzej Antonowicz, Członek Zarządu grupy PKP S.A. Omówił on projekt innowacyjnych dworców systemowych i nawiązał do oferty logistycznej przewozów towarowych.

W najbliższym czasie na terenie Polski powstać ich ma ok. 40. Będą to obiekty z typowymi ekologicznymi rozwiązaniami, takimi jak m.in. panele fotowoltaiczne.

W dalszej części swojego wystąpienia Antonowicz zwrócił uwagę na ofertę logistyczną przewozów towarowych.

– Głównym kierunkiem działań grupy PKP S.A. w przewozach towarowych jest zapewnienie kompleksowej obsługi klienta, poprzez rozwój usługi door-to-door – mówił – Do realizacji tego projektu chcemy wykorzystać transport kolejowy oparty na sieci obiektów infrastruktury punktowej oraz cyfryzacji łańcucha logistycznego.

 

Wśród priorytetów grupy PKP wymienił m.in. wykorzystanie terenów należących do spółki. Tam mogłaby powstać infrastruktura wspierająca rozwój logistyczny – terminale przeładunkowe, centra logistyczne, magazyny i inne obiekty towarzyszące, łącząc się w ogólnodostępną sieć obiektów przeładunkowych.

– Wyższa dostępność takiej infrastruktury zwiększy zainteresowanie transportem kolejowym – podkreślał Mirosław Andrzej Antonowicz.

 

Grupa PKP pracuje także nad zwiększeniem wykorzystania technologii informatycznej w celu efektywnego łączenia gestorów ładunków z przekaźnikami. Pilotażem tego rozwiązania jest założenie serwisu elektronicznego oraz elektronicznego listu przewozowego.

W trakcie trzydniowego spotkania organizatorzy wspierać będą uczestników – liderów branży kolejowej i ekspertów technicznych – w nawiązywaniu biznesowych kontaktów.

Międzynarodowy Szczyt Kolejowy jest organizowany przez IRITS Events.

Dodaj komentarz