Inwestycje

W 2024 r. przez CMK pojedziemy z prędkością 250 km/h

PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowują Centralną Magistralę Kolejową do podróży z prędkością ponad 200 km/h. Aktualnie rozpoczyna się przebudowa 16 obiektów na trasie między Pilichowicami a Olszamowicami. Koszt inwestycji to blisko 57 mln zł netto.

Prace na CMK nie mają wpływu na zmiany w kursowaniu pociągów. Na 16-km odcinku między Plichowicami a Olszamowicami staną 4 nowe mosty. Stare konstrukcje nad rzekami Czarną Maleniecką, Barbarką, Gerszczynką i lewym dopływem Czarnej Malenieckiej zostaną rozebrane.

W ramach inwestycji przewidziana jest budowa dwóch nowych wiaduktów w Myśliborzu i Siedlowie (łódzkie) w miejscu istniejących konstrukcji, a także przebudowa 10 przepustów. Służyć one będą także jako przejścia dla mniejszych zwierząt. Finalnie zaś pojawią się nowe tory. Wszystkie te działania pozwolą zwiększyć prędkość kursujących na odcinku pociągów do 250 km/h.

Inwestycja Modernizacja 16 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Pilichowice – Olszamowice jest realizowana w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”. Prace zaplanowano na lata 2020-2021. Wartość inwestycji to blisko 57 mln zł netto. Finansowanie inwestycji zapewnione jest ze środków krajowych. Umowę z wykonawcą,  konsorcjum: INTOP Warszawa Sp. z o.o. (lider), Sarinż Sp. z o.o. podpisano 7.02.2020 r.

Inwestycje PLK na Centralnej Magistrali Kolejowej skrócą czas podróży. Dostosowują linię do prędkości powyżej 200 km/h i zwiększają poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym,. W ubiegłym roku PLK zmodernizowały 14 obiektów na szlaku Idzikowice – Opoczno Płd. oraz stację techniczną w Idzikowicach.

Na koniec 2023 r., po wykonaniu wszystkich prac oraz uruchomieniu systemu ERTMS/GSM-R oraz systemu ETCS poziom 2, na linii CMK planowany jest przejazd z prędkością do 250 km/h.

CMK zapewnia połączenia między Warszawą, Krakowem, Katowicami i Wrocławiem. Jest ważna również w ruchu regionalnym dla
mieszkańców województw: świętokrzyskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

Dodaj komentarz