global Wydarzenia

SNTF inauguruje w Algierii kampanię społeczną dot. bezpieczeństwa na torach

Krajowe Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego (SNTF) rozpoczyna trzecią edycję kampanii społecznej, uświadamiającej obywatelom Algierii jak istotne jest zachowanie bezpieczeństwa w pobliżu przejazdów kolejowych, na dworcach i w pobliżu torów.