Tabor

VTG podpisał umowę dzierżawy z European Loc Pool

VTG Rail Logistics Germany oraz spółka zależna Retrack zajmująca się transportem kolejowym podpisały ze szwajcarskim leasingodawcą taboru European Loc Pool (ELP) długoterminową umowę dzierżawy na cztery sześcioosiowe lokomotywy dwusystemowe Stadler EuroDual.

Pierwsze pojazdy dostarczone zostaną najpóźniej do końca pierwszego kwartału przyszłego roku. lokomotywy wykorzystane zostaną na głównych trasach towarowych obsługiwanych przez Retrack.

lokomotywy z silnikiem diesla pozwolą obsłużyć także transport na liniach niezelektryfikowanych. Umożliwią także wydłużenie składu do 740 m.

Lokomotywa dwusystemowa Stadler EuroDual może przewieźć nawet 30 proc. więcej tonażu niż pojazdy wykorzystywane przez Retrack obecnie.

Źródło: railjournal.com