Aktualności Inwestycje Raport z Polski

Trwa budowa nowego przystanku na linii Warszawa – Lublin [ZDJĘCIA]

PKP Polskie Linie Kolejowe już w grudniu oddadzą do użytku nowy przystanek – Wygoda w powiecie garwolińskim. Obiekt znajduje się na trasie kolejowej Warszawa -Lublin. Dodatkowy dostęp do kolei – perony oraz przejście pod torami to efekt dużej inwestycji za ponad 3,5 mld zł realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z udziałem POIiŚ na linii WarszawaLublin.

Fot. L. Sowa / PKP PLK

Nowy przystanek poprawi dostęp do kolei mieszkańcom m.in. Dębówki, Nowin Życkich i Prandocina w pow. garwolińskim.

– Każda inwestycja kolejowa służy poprawie jakości i podniesieniu poziomu bezpieczeństwa podróży. Oddanie do użytku przystanku Wygoda na linii między Warszawą a Lublinem realnie zmniejsza wykluczenie komunikacyjne i jest kolejnym krokiem do celu, którym jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

 

Przystanek wyposażony zostanie we wiaty i ławki, oświetlenie oraz tablice z rozkładami jazdy. Instalacje pochylni poprawią dostęp do peronu osobom niepełnosprawnym. Wykonawca prac zapewni także bezpieczne dojścia do pociągów przejściem pod torami. Takie rozwiązanie również ułatwi mieszkańcom drogę z jednej strony torów na drugą.

– Inwestycje Polskich Linii Kolejowych S.A. to nie tylko zwiększanie komfortu obsługi na stacjach i przystankach, ale także nowe przystanki w dogodnych dla mieszkańców lokalizacjach. Wygoda jest jednym z wielu nowych przystanków, które już służą podróżnym we wszystkich województwach – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Na budowie widać konstrukcje nowego przystanku. Układana jest nawierzchnia peronów oraz ścianki. Montowane są słupy oświetleniowe. Budowany jest nasyp. Odpowiednio zmieni się układ drogowy obok przystanku. Droga dojazdowa, chodniki oraz przejazd pod torami zapewnią dogodna komunikację.

Fot. G. Biega / PKP PLK

Wygoda, to nie pierwszy nowy przystanek między stolicami Mazowsza i Lubelszczyzny. PLK wybudowały już przystanek Lublin Zachodni. Z tej lokalizacji pasażerowie korzystają od grudnia 2019 roku. Peron ma wiatę oraz ławki i oświetlenie. Przejście podziemne jest wyposażone w windę.

Na trasie PilawaDęblinLublin pasażerowie zyskali komfortowe 28 stacji i przystanków. Na peronach są wiaty, ławki, czytelne oznakowanie i gabloty z informacją pasażerską. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania przewidziano pochylnie i przejścia podziemne w Dęblinie, Puławach, Nałęczowie, Motyczu, Lublinie Zachodnim.

Dodaj komentarz