Raport z Polski Tabor Wydarzenia

Spór na linii Newag – Koleje Dolnośląskie

Newag, firma produkująca pojazdy taboru kolejowego wydała oświadczenie, w którym odniosła się do zarzutów stawianych przez Koleje Dolnośląskie, dotyczących awaryjności modeli Impuls. Zgodnie z opinią przewoźnika pojazdy 45WE-019, 45WE-024 oraz ED78-020 nie uruchomiły się po standardowo przeprowadzonych naprawach i przeglądach. Serwisu tego nie zrealizowali bezpośrednio specjaliści z Newagu.

Fot. Koleje Dolnośląskie
Fot. Koleje Dolnośląskie

Oświadczenie Newag

W swoim oświadczeniu Newag wskazuje, że wymienione pojazdy trafiły do sekcji diagnostycznej producenta. Podczas przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski:

  • w trakcie eksploatacji w pojeździe 45WE-019 czasowo demontowane były systemy bezpieczeństwa. Działo się to bez zgody i wiedzy producenta. Działania te doprowadziły do dezintegracji funkcjonalności pojazdu kolejowego,
  • podczas przeglądu P3/2 wykazano, że w pojeździe 45WE-024 doszło do nieuprawnionej ingerencji w zapisy rejestratora prawnego pojazdu. Ponadto także do wprowadzania zmian w datowaniu i w drogomierzu. Ponieważ czyn tego rodzaju jest przestępstwem (art. 306a Kodeksu Karnego), Newag złożył zawiadomienie o możliwości jego popełnienia. Dane te uzyskano na podstawie dokumentacji przekazanej przez serwis przeglądowy, pojazd nie trafił bezpośrednio do zakładu producenta,
  • w pojeździe ED78-020, również w trakcie realizowania przeglądu P3 potwierdzono dezintegrację fabrycznych systemów bezpieczeństwa, ingerowanie w zapisy drogomierza i rejestratora prawnego. Powyższe wnioski, według firmy Newag, potwierdzają fakt, że problemy techniczne z pojazdami kolejowymi z serii Impuls nie leżą po stronie producenta. Pełną treść oświadczenia znaleźć można pod adresem internetowym: https://www.newag.pl/oswiadczenie-newag-s-a-w-sprawie-wprowadzajacych-w-blad-informacji-dostepnych-w-domenie-publicznej/#prod.

 

Odpowiedź Kolei Dolnośląskich

Dwa dni po wydaniu oświadczenia firmy Newag swoją odpowiedź opublikował przewoźnik, czyli Koleje Dolnośląskie. W swoim piśmie KD wskazują, że w żadnym momencie eksploatacji, przeglądu czy naprawy pojazdów Impuls nie doszło do jakiejkolwiek ingerencji w systemy bezpieczeństwa. Wszystkie prace serwisowe są przy tym prowadzone zgodnie z przepisami i w sposób transparentny dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Po upływie okresu gwarancji o stan techniczny oraz wykonywanie prac przeglądowych dbają firmy, które są wybierane na drodze przetargów, w zgodzie z przepisami.

Koleje Dolnośląskie zwracają ponadto uwagę na fakt, iż wymienione przez nie problemy techniczne dotyczą napędu pojazdów 45WE, a nie systemów bezpieczeństwa. Przewoźnik wyraźnie zaznacza, że firma Newag, po zgłoszeniu jej przedstawicielom problemów technicznych dotyczących pojazdów Impuls odmówiła dalszej wymiany korespondencji. Ponadto, nie podjęła działań zmierzających do nawiązania współpracy w tym zakresie.

Pomimo usunięcia awarii układu napędowego w modelu EW45-019 Newag nie wykazał w dalszym ciągu przyczyn wystąpienia usterek. Podkreślono przy tym jednak, ze dotychczas KD bez problemów użytkowały pojazdy tej marki i podobne awarie nie miały miejsca.

Dodaj komentarz