Aktualności

Sprawdź przed wakacjami… czyli roaming po 15 czerwca 2017 r.

Tuż przed wakacjami wchodzi w życie ważna dla abonentów zmiana zasad roamingu. Zmiany mają zapewnić swobodną komunikację w obrębie Unii Europejskiej, bez obawy o wysokie rachunki za usługi telekomunikacyjne.

15 czerwca 2017 r. na terenie Unii Europejskiej (EU) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) wejdzie w życie nowelizacja Rozporządzenia1, znosząca dodatkowe opłaty z tytułu usług świadczonych w roamingu. Usługi powinny być rozliczane na takich samych zasadach jak w kraju abonenta, wg zasady roam-like-at-home (RLAH). Zasada ta dotyczy usług świadczonych w sieciach komórkowych i nie obejmuje usług realizowanych w innych sieciach, np. satelitarnych. Kiedy zamierzamy skorzystać z roamingu, powinniśmy sprawdzić, czy łączymy się z naziemną siecią komórkową, czy z siecią korzystającą np. z komunikacji satelitarnej.

W tym drugim przypadku zasada zrównania stawek krajowych i roamingowych nie znajdzie zastosowania. Warto pamiętać, że roaming unijny oznacza korzystanie z usług telekomunikacyjnych podczas pobytu w innym państwie członkowskim. Nie zostaną zmienione stawki za połączenia międzynarodowe, wykonywane z Polski do innego kraju członkowskiego. Celem RLAH jest ułatwienie przepływu osób w ramach Unii i swobody komunikowania się w trakcie okresowych podróży, np. wyjazdu służbowego czy urlopu. Zasada RLAH może zostać ograniczona, gdy abonent korzysta z usług w sposób niewłaściwy lub niestandardowy.

Na przykład jeśli karta SIM jest używana w roamingu, ale jest nieaktywna w kraju zamieszkania użytkownika, operator może naliczyć dodatkową opłatę. Niewłaściwemu korzystaniu z usług ma przeciwdziałać polityka uczciwego korzystania, wprowadzona przez operatora. Jej treść powinna być w sposób jasny i przejrzysty określona w warunkach umowy. Powinna być też zawarta w regulaminie świadczenia usług w roamingu albo w warunkach promocji. Musi być także zakomunikowana abonentowi. Operator nadal musi bezpłatnie przekazać konsumentowi informację o wysokości opłat na terytorium innego kraju UE/EOG. Taka informacja, przesłana bezpośrednio na urządzenie mobilne, najczęściej poprzez SMS, wskazuje także na stosowaną przez operatora politykę uczciwego korzystania. Szczegóły dotyczące nowych warunków świadczenia usług w roamingu powinny być opublikowane przez dostawców usług na miesiąc przed ich wejściem w życie.