Aktualności

Sprawdź przed wakacjami… czyli roaming po 15 czerwca 2017 r.

Tuż przed wakacjami wchodzi w życie ważna dla abonentów zmiana zasad roamingu. Zmiany mają zapewnić swobodną komunikację w obrębie Unii Europejskiej, bez obawy o wysokie rachunki za usługi telekomunikacyjne.

15 czerwca 2017 r. na terenie Unii Europejskiej (EU) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) wejdzie w życie nowelizacja Rozporządzenia1, znosząca dodatkowe opłaty z tytułu usług świadczonych w roamingu. Usługi powinny być rozliczane na takich samych zasadach jak w kraju abonenta, wg zasady roam-like-at-home (RLAH). Zasada ta dotyczy usług świadczonych w sieciach komórkowych i nie obejmuje usług realizowanych w innych sieciach, np. satelitarnych. Kiedy zamierzamy skorzystać z roamingu, powinniśmy sprawdzić, czy łączymy się z naziemną siecią komórkową, czy z siecią korzystającą np. z komunikacji satelitarnej.

W tym drugim przypadku zasada zrównania stawek krajowych i roamingowych nie znajdzie zastosowania. Warto pamiętać, że roaming unijny oznacza korzystanie z usług telekomunikacyjnych podczas pobytu w innym państwie członkowskim. Nie zostaną zmienione stawki za połączenia międzynarodowe, wykonywane z Polski do innego kraju członkowskiego. Celem RLAH jest ułatwienie przepływu osób w ramach Unii i swobody komunikowania się w trakcie okresowych podróży, np. wyjazdu służbowego czy urlopu. Zasada RLAH może zostać ograniczona, gdy abonent korzysta z usług w sposób niewłaściwy lub niestandardowy.

Na przykład jeśli karta SIM jest używana w roamingu, ale jest nieaktywna w kraju zamieszkania użytkownika, operator może naliczyć dodatkową opłatę. Niewłaściwemu korzystaniu z usług ma przeciwdziałać polityka uczciwego korzystania, wprowadzona przez operatora. Jej treść powinna być w sposób jasny i przejrzysty określona w warunkach umowy. Powinna być też zawarta w regulaminie świadczenia usług w roamingu albo w warunkach promocji. Musi być także zakomunikowana abonentowi. Operator nadal musi bezpłatnie przekazać konsumentowi informację o wysokości opłat na terytorium innego kraju UE/EOG. Taka informacja, przesłana bezpośrednio na urządzenie mobilne, najczęściej poprzez SMS, wskazuje także na stosowaną przez operatora politykę uczciwego korzystania. Szczegóły dotyczące nowych warunków świadczenia usług w roamingu powinny być opublikowane przez dostawców usług na miesiąc przed ich wejściem w życie.

Warto zatem przed wyjazdem na urlop zapoznać się z nowymi zasadami wprowadzonymi przez operatora. Nowe regulacje będą obowiązywały tylko na terenie UE i EOG. Zasady oraz ceny świadczenia usług w przypadku innych państw mogą się znacznie różnić. Przed wyjazdem poza obszar UE\EOG należy sprawdzić ceny za poszczególne usługi. Jeśli operator naliczy dodatkowe dopłaty, konsument będzie mógł zakwestionować takie działania, składając reklamację. Jeśli operator nie będzie stosował się do przepisów Rozporządzenia, można zgłosić taki przypadek do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który monitoruje oraz egzekwuje wykonywanie przez dostawców usług przepisów Rozporządzenia.

Agnieszka Michalska

Urzędu Komunikacji Elektronicznej

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz. U. UE z dnia 30 czerwca 2012 r.nr L 172/10) (dalej jako „Rozporządzenie roamingowe” lub „Rozporządzenie”), zmienione Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dn. 25.11.2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (Dz. U. UE z dnia 26 listopada 2015 r. nr L 310/1)

Dodaj komentarz