Raport z Polski Wydarzenia

Studenci Politechniki Gdańskiej zbadali hałas na sieci SKM Trójmiasto

Czy na sieci Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście jest zbyt głośno? Zbadali to członkowie Koła Naukowego Inżynierii Drogowej i Kolejowej „KoDiK”. Pomiary realizowane były w dniach 29 oraz 30 czerwca.

Fot. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG

Członkowie koła realizowali pomiary hałasu ekspozycyjnego emitowanego przez pojazdy kolejowe poruszające się po infrastrukturze zarządzanej przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. a także pomiary tła akustycznego i sygnałów akustycznych pochodzących z infrastruktury administrowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Projekt zrealizowany został w porozumieniu i na prośbę SKM Trójmiasto.

– Pomiary zostały wykonane w ramach projektu poprawy klimatu akustycznego na sieci SKM, który obejmuje rozpoznanie problemu, weryfikację natężenia analizowanego zjawiska, przeanalizowanie dostępnych rozwiązań technicznych w zakresie redukcji emisji fal akustycznych, jak również zaproponowanie skutecznej metody rozwiązania problemu oraz weryfikację efektów wdrożonych pilotażowych rozwiązań przez SKM – tłumaczą realizatorzy zadania.

.

Wsparcia merytorycznego udzielili pracownicy Katedry Transportu Szynowego i Mostów PG: dr inż. Roksana Licow, specjalistka w dziedzinie hałasu oraz drgań, a także dr inż. Sławomir Grulkowski, opiekun projektu.

Projekt realizowany jest przez Zespół z Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK działającego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Na raport z badań musimy jednak poczekać.

Dodaj komentarz