Pasażer Raport z Polski Wydarzenia

Studencie, zaktualizowałeś swoją legitymację?

Studencie, doktorancie! Zaktualizowałeś swój hologram na legitymacji? Jeżeli nie, masz na to czas do 14 października. Aby móc dalej podróżować transportem zbiorowym na podstawie ulgi studenckiej, konieczne będzie wcześniejsze uzyskanie na legitymacji hologramu potwierdzającego status studenta lub doktoranta w danym semestrze bieżącego roku akademickiego.

Studencie, zaktualizowałeś swoją legitymację

Legitymacje studenckie i doktoranckie pozostały ważne przez 60 dni po zakończeniu ograniczenia funkcjonowania uczelni. Co to oznacza w praktyce? Od 15 października 2021 r. studenci oraz doktoranci będą musieli posługiwać się tylko dokumentem z hologramem odpowiadającym semestrowi I roku akademickiego 2021/2022.

Gdy nie masz ważnej legitymacji…

– Podróżny bez ważnej legitymacji nie będzie mógł korzystać z ulgi ustawowej – przypomina Urząd Transportu Kolejowego. – Podczas kontroli biletów przewoźnik ma prawo do naliczenia mu opłaty dodatkowej w wysokości 40-krotności ceny najtańszego biletu normalnego. W takiej sytuacji można ubiegać się o zwrot dodatkowo poniesionych kosztów lub umorzenie wezwania do zapłaty na zasadach wynikających z prawa przewozowego. Oznacza to, że w terminie 7 dni od daty przejazdu trzeba udokumentować przewoźnikowi, na drodze pisemnej reklamacji, uprawnienie do ulgowego przejazdu.

 

Do reklamacji (w tym odwołania od wezwania do zapłaty) należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię legitymacji studenckiej z prolongatą do 31 marca 2022 r. oraz dowód wniesienia opłaty manipulacyjnej i – odpowiednio – kopię biletu lub numer wezwania do zapłaty. Potwierdzenie zgodności dokumentu z oryginałem można uzyskać w kasie biletowej danego przewoźnika lub u notariusza. Wysokość opłaty manipulacyjnej jest podawana przez przewoźników w ich cennikach.

Minister wydłuża termin ważności legitymacji studenckich

Dodaj komentarz