Przewozy towarowe Wydarzenia

Szwecja wydała alert bezpieczeństwa dot. uszkodzenia kół wagonów

Szwedzki krajowy organ ds. bezpieczeństwa opublikował alert bezpieczeństwa związany z ryzykiem poważnego uszkodzenia kół w efekcie długotrwałego niezamierzonego hamowania wagonu towarowego wyposażonego w kompozytowe wstawki hamulcowe typu LL – informuje Urząd Transportu Kolejowego.

Informacja ma związek z incydentem, do którego doszło w Szwecji w marcu 2021 r. W skutek znacznej deformacji zestawu kołowego wykoleił się wagon towarowy jednego z pociągów. Usterka powstała w następstwie długotrwałej jazdy wagonu w stanie zahamowanym, co doprowadziło do wytworzenia się nadmiernej temperatury na styku koła i kompozytowej wstawki hamulcowej typu LL, wskutek czego wstawka uległa spaleniu, a powierzchnia toczna koła została zdeformowana.

– Szwedzki krajowy organ ds. bezpieczeństwa wskazuje, że nie jest to pierwszy problem z kompozytowymi wstawkami hamulcowymi – czytamy na stronie Urzędu Transportu Kolejowego. – Alerty w tym zakresie publikowane były również 4 lipca 2016 r. przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa Finlandii, 30 sierpnia 2017 r. przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa Szwecji oraz 8 listopada 2017 r. przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa Niderlandów. Dwa pierwsze dotyczyły niskiej skuteczności hamowania w warunkach zimowych, zaś trzeci z nich odnosił się do podobnego ryzyka, jak stwierdzone w obecnym alercie, tj. uszkodzeń kół powstałych wskutek zablokowania hamulca.

 

W związku z sytuacją opisaną w alercie bezpieczeństwa Prezes UTK rekomenduje omówienie z rewidentami potrzeby szczególnego zwracania uwagi na prawidłowe luzowanie hamulca dla wagonów towarowych ze wstawkami tylu LL podczas prób hamulca na pociągu.

Dodaj komentarz