Pasażer

Czerwcowa korekta rozkładu jazdy ŁKA

Od niedzieli 14 czerwca zacznie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu pociągów. W związku ze stabilizującą się sytuacją epidemiczną w kraju, możliwe jest przywracanie kolejnych połączeń kolejowych. W rozkładzie jazdy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej powróci 50 pociągów, co pozwoli na uruchomienie 179 połączeń.

W pociągach ŁKA w dalszym ciągu prowadzony jest wzmożony program sprzątania i dezynfekcji pojazdów. Częstotliwość czyszczeń zwiększono z 3 do 6-7 na dobę. Dezynfekowane są w szczególności elementy, które narażone są na bezpośredni kontakt z pasażerami.

Wszystkie pociągi ŁKA wyposażone zostały w jeden system ogrzewania/klimatyzacji, który posiada czujniki CO2, zapewniające właściwą wymianę powietrza. Czujniki CO2 nadzorują jakość powietrza i zapewniają jego właściwe parametry w przedziale pasażerskim i układzie klimatyzacji. Czyli im więcej pasażerów (więcej CO2) tym intensywniej system prowadzi wymianę powietrza wysysając je z wnętrza pojazdu i wtłaczając świeże powietrze z zewnątrz. W układzie klimatyzacji stosowany jest szereg filtrów, które wymieniane są co 90 dni, a nie tylko sezonowo. Każdy człon pojazdu wyposażony jest w klimatyzator, tak więc nie ma ryzyka mieszania się mas powietrza w kanałach pomiędzy członami pojazdu. Stosowane filtry i środki w układach klimatyzacji uniemożliwiają  gromadzenie się i przemieszczanie drobnoustrojów.

– Przypominamy, że dzięki zniesieniu części ograniczeń komunikacyjnych, możliwe jest już wykorzystywanie w pociągach ŁKA 50 % wszystkich miejsc – zaznacza przewoźnik.

 

Niestety, niektóre ograniczenia i  utrudnienia w połączeniach nadal pozostają. Trwające prace remontowo – modernizacyjne w znaczący sposób ograniczają wolną zdolność przepustową linii kolejowych na węźle łódzkim i uniemożliwiają uruchomienie większej liczby połączeń. Aby zminimalizować utrudnienia i ułatwić pasażerom podróż, ŁKA wprowadzi Zastępczą Komunikację Autobusową.

Poniżej najważniejsze zmiany w rozkładzie jazdy.

Linia kutnowska i obwodowa

W związku z kontynuacją prac modernizacyjnych na stacji Kutno – wszystkie pociągi będą kończyć i rozpoczynać bieg na stacji Witonia.

Zamknięcie toru nr 1 i 2 na przemian na odcinku Zgierz – Łódź Kaliska oraz częściowe zamknięcie stacji Łódź Żabieniec i Zgierz spowoduje znaczne ograniczenie przepustowości linii nr 15 na ww. odcinku,  czego skutkiem będzie uruchomienie Zastępczej Komunikacji Autobusowej za wybrane pociągi, na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz.

Wsłuchując się w głosy podróżnych postanowiliśmy, że o godzinie 15:22 zamiast 3 odrębnych pociągów odjedzie jeden potrójny w relacji Łódź Widzew – Kutno – Łowicz i Sieradz. Składy będą rozłączane na stacjach Łódź Kaliska i Zgierz. Dzięki temu nie będzie odwołany żaden z kierunków połączeń.

Od 1 lipca br. spółka Polregio kończy obsługiwanie linii kutnowskiej. Aby wypełnić luki w połączeniach, wybrane pociągi będą miały zmieniony termin kursowania na codzienny.

Linia sieradzka

Kontynuacja prac modernizacyjnych na linii sieradzkiej powoduje, utrzymanie ZKA za poszczególne pociągi na odcinku Łódź Kaliska – Łask – Łódź Kaliska. Pomimo tych utrudnień  liczba pociągów kursujących w całej relacji do i z Sieradza pozostaje na poziomie 10.

Linia łowicka

Kontynuacja  modernizacji stacji Łowicz Główny spowoduje zmiany godzin odjazdów i przyjazdów pociągów.

Na odcinku Łowicz Przedmieście – Łowicz Główny za wszystkie pociągi pojadą autobusy zastępcze, co umożliwi Zarządcy Infrastruktury sprawne prowadzenie planowych i awaryjnych prac modernizacyjnych,

Od 17 do 28 sierpnia, ze względu na przebudowę stacji Zgierz i roboty na odcinku Zgierz – Glinnik, zostanie wprowadzona ZKA:

  • za wszystkie pociągi kursujące  na odcinku Zgierz – Łowicz – Zgierz,
  • za wybrane pociągi kursujące na odcinku Łódź Kaliska – Łowicz Główny.

Linia Skierniewice – Łowicz – Kutno

Ze względu na prowadzoną modernizację na odcinku Bełchów – Łowicz oraz całkowitą przebudowę linii na wjeździe do stacji Łowicz Główny, poszczególne pociągi kursujące w relacji Skierniewice – Łowicz Główny – Kutno –  Skierniewice zostaną zastąpione Zastępczą Komunikacją Autobusową, na części lub całości trasy.

Aby zminimalizować utrudnienia, godziny kursowania autobusów zostały ustalone z uwzględnieniem wniosków podróżnych. ZKA przewiduje dodatkowe postoje w Sierakowicach k/Skierniewic i Mokrej.

Linia Łódź Widzew – Łódź Stoki – Zgierz

Ze względu na całkowitą przebudowę stacji Zgierz zmieniły się godziny kursowania wszystkich pociągów ŁKA. W celu zmniejszenia utrudnień wyznaczone zostały postoje w wybranych pociągach IC na stacjach Łódź Stoki, Marysin i Arturówek.

Linia Łódź Fabryczna – Skierniewice

Brak odpowiedniej liczby krawędzi peronowych na stacji Koluszki oraz przerwa w ruchu na łącznicy pomiędzy Żakowicami Płd. a stacją Słotwiny spowodowały zmianę godzin kursowania niektórych pociągów.

Uwzględniono wnioski podróżnych i uruchomiono pociągi w relacji Łódź Fabryczna – Skierniewice po godzinie 7:00 i 11:00.

Linia Łódź Fabryczna – Tomaszów Mazowiecki

Po godzinie 6:00 z Łodzi Fabrycznej odjedzie podwójny skład relacji Łódź – Skierniewice/Tomaszów Mazowiecki z rozłączaniem na stacji Koluszki.

Linia Łódź Fabryczna – Warszawa Wschodnia

Utrzymanych  zostanie 7 par pociągów ŁKA Sprinter. Natomiast zmianie ulegną godziny ich odjazdów, ze względu na uruchomienie dodatkowych pociągów IC do/z Kołobrzegu, Słupska oraz Gdyni.

Pociągi ŁKA Sprinter będą nadal najtańsze i najszybsze na tej trasie pokonując odcinek z Łodzi do Warszawy nawet w 61 minut.

Rozkłady jazdy dostępne są na stronie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej pod adresem: https://lka.lodzkie.pl/Rozklady-jazdy/ 

 

Reklama