Pasażer

Czerwcowa korekta rozkładu jazdy ŁKA

Od niedzieli 14 czerwca zacznie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu pociągów. W związku ze stabilizującą się sytuacją epidemiczną w kraju, możliwe jest przywracanie kolejnych połączeń kolejowych. W rozkładzie jazdy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej powróci 50 pociągów, co pozwoli na uruchomienie 179 połączeń.

W pociągach ŁKA w dalszym ciągu prowadzony jest wzmożony program sprzątania i dezynfekcji pojazdów. Częstotliwość czyszczeń zwiększono z 3 do 6-7 na dobę. Dezynfekowane są w szczególności elementy, które narażone są na bezpośredni kontakt z pasażerami.

Wszystkie pociągi ŁKA wyposażone zostały w jeden system ogrzewania/klimatyzacji, który posiada czujniki CO2, zapewniające właściwą wymianę powietrza. Czujniki CO2 nadzorują jakość powietrza i zapewniają jego właściwe parametry w przedziale pasażerskim i układzie klimatyzacji. Czyli im więcej pasażerów (więcej CO2) tym intensywniej system prowadzi wymianę powietrza wysysając je z wnętrza pojazdu i wtłaczając świeże powietrze z zewnątrz. W układzie klimatyzacji stosowany jest szereg filtrów, które wymieniane są co 90 dni, a nie tylko sezonowo. Każdy człon pojazdu wyposażony jest w klimatyzator, tak więc nie ma ryzyka mieszania się mas powietrza w kanałach pomiędzy członami pojazdu. Stosowane filtry i środki w układach klimatyzacji uniemożliwiają  gromadzenie się i przemieszczanie drobnoustrojów.

– Przypominamy, że dzięki zniesieniu części ograniczeń komunikacyjnych, możliwe jest już wykorzystywanie w pociągach ŁKA 50 % wszystkich miejsc – zaznacza przewoźnik.

 

Niestety, niektóre ograniczenia i  utrudnienia w połączeniach nadal pozostają. Trwające prace remontowo – modernizacyjne w znaczący sposób ograniczają wolną zdolność przepustową linii kolejowych na węźle łódzkim i uniemożliwiają uruchomienie większej liczby połączeń. Aby zminimalizować utrudnienia i ułatwić pasażerom podróż, ŁKA wprowadzi Zastępczą Komunikację Autobusową.

Poniżej najważniejsze zmiany w rozkładzie jazdy.

Linia kutnowska i obwodowa

W związku z kontynuacją prac modernizacyjnych na stacji Kutno – wszystkie pociągi będą kończyć i rozpoczynać bieg na stacji Witonia.

Zamknięcie toru nr 1 i 2 na przemian na odcinku ZgierzŁódź Kaliska oraz częściowe zamknięcie stacji Łódź Żabieniec i Zgierz spowoduje znaczne ograniczenie przepustowości linii nr 15 na ww. odcinku,  czego skutkiem będzie uruchomienie Zastępczej Komunikacji Autobusowej za wybrane pociągi, na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz.

Wsłuchując się w głosy podróżnych postanowiliśmy, że o godzinie 15:22 zamiast 3 odrębnych pociągów odjedzie jeden potrójny w relacji Łódź WidzewKutnoŁowicz i Sieradz. Składy będą rozłączane na stacjach Łódź Kaliska i Zgierz. Dzięki temu nie będzie odwołany żaden z kierunków połączeń.

Od 1 lipca br. spółka Polregio kończy obsługiwanie linii kutnowskiej. Aby wypełnić luki w połączeniach, wybrane pociągi będą miały zmieniony termin kursowania na codzienny.

Linia sieradzka

Kontynuacja prac modernizacyjnych na linii sieradzkiej powoduje, utrzymanie ZKA za poszczególne pociągi na odcinku Łódź Kaliska – Łask – Łódź Kaliska. Pomimo tych utrudnień  liczba pociągów kursujących w całej relacji do i z Sieradza pozostaje na poziomie 10.

Dodaj komentarz