Raport z Polski Wydarzenia

TOGETAIR ogłasza wcześniejsze wybory

TOGETAIR ogłasza wcześniejsze wybory – EKOwybory. TOGETAIR, który odbędzie się w tym roku w dniach 20-21 kwietnia, to przestrzeń publicznej debaty na temat polskiej i europejskiej polityki klimatycznej. Przyjdź i przekonaj się sam!

  • EKOwybory Polaków. Przyjdź i zagłosuj na TOGETAIR.
  • Zmiany klimatu nie są dowcipem.

Chcemy poznać EkoWybory Polaków i ogłosić je w czasie trwania IV Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2023.

20-21 KWIETNIA BUW, WARSZAWA, UL. DOBRA 56/6

– Zapraszamy na debaty i okrągłe stoły wszystkich ponad podziałami, zarówno EkoEntuzjastów, jak i EkoSceptyków. Za darmo na żywo i online – mówią organizatorzy wydarzenia.

 

TOGETAIR to przestrzeń publicznej debaty na temat polskiej i europejskiej polityki klimatycznej

TOGETAIR to platforma formułowania najważniejszych trendów, kierunków i rekomendacji rozwoju ekologicznego

TOGETAIR to strefa, w której spotykają się  przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, politycy, ludzie biznesu, instytucje naukowe, organizacje pozarządowe, media.

Transformacja energetyczna i droga do neutralności klimatycznej to jedne z największych współczesnych wyzwań stojących przed społeczeństwami europejskimi.

Tematy związane z energetyką są ważne nie tylko dla decydentów, ale także dla wszystkich Polaków, którzy płacą rachunki za energię. Szczyt klimatyczny TOGETAIR stał się platformą porozumienia, wymiany idei i współpracy na rzecz ochrony środowiska, osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz wspierania ambitnych, racjonalnych ekonomicznie celów polskiej polityki klimatycznej.

– Stało się tak dlatego, że za priorytet uznaliśmy wypracowanie rozwiązań, które pogodzą troskę o środowisko z rozwojem gospodarczym w sposób racjonalny i zrównoważony, uwzględniający zarówno rosnące wymagania unijnej polityki klimatycznej, jak i nasze lokalne uwarunkowania. Uważamy, że dialog i współpraca są dziś tym fundamentem, na którym mamy szansę zbudować przyjazną dla mieszkańców i przedsiębiorców zieloną Polskę – mówi Agata Śmieja, Prezes Fundacji Czyste Powietrze oraz pomysłodawczyni Szczytu Klimatycznego TOGETAIR.

 

Zeszłoroczny szczyt poświęcony był wypracowaniu nowych wytycznych do dalszego rozwoju transformacji energetycznej w świetle dramatycznej agresji Rosji na Ukrainę i jej skutków geopolitycznych. Natychmiastowej rekonfiguracji wymagał cały plan dojścia Europy do neutralności klimatycznej oparty w dużej części na wykorzystywaniu surowców sprowadzanych z Rosji. Konieczność wypracowania nowych rozwiązań stała się najpilniejszą sprawą w dążeniu do niezależność energetycznej Polski i Europy w perspektywie wyzwań polityki klimatycznej.

W 2023 roku TOGETAIR ma ambicję zostać istotnym elementem dialogu społecznego w perspektywie całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Unii Europejskiej. Zielona transformacja już stała się siłą napędową gospodarki dążącej do zeroemisyjności na całym świecie.  Warto więc zastanowić się w jaki sposób racjonalna polityka klimatyczna prowadzona wspólnie z różnymi partnerami w naszym regionie Europy pozwoli spełnić coraz wyższe oczekiwania inwestorów i konsumentów, a jednocześnie zachować produktywność, efektywnie zarządzać zasobami i wprowadzać potrzebne innowacje.

Dodaj komentarz