Tramwaje Wydarzenia

Trzy tramwajowe inwestycje z wielomilionowym dofinansowaniem unijnym

Miejskie Przedsiębiorstwa Komunikacyjne z Wrocławia i Krakowa oraz Tramwaje Śląskie otrzymają łącznie 150 mln zł na inwestycje tramwajowe. Listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, opublikowało Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Najwięcej środków zgarnął projekt z Wrocławia (fot. MPK Wrocław)
Najwięcej środków zgarnął projekt z Wrocławia (fot. MPK Wrocław)

Konkurs obejmował projekty związane z zakupem taboru autobusowego: nisko i zeroemisyjnego – z napędem elektrycznym, wodorowym lub gazowym (LNG i CNG) oraz taboru tramwajowego i trolejbusowego.

Najwięcej środków z puli 150 mln zł trafi do MPK Wrocław. Dolnośląskiemu przewoźnikowi miejskiemu przyznano ponad 76 mln zł dofinansowania. Pieniądze te umożliwią wsparcie przy zakupie 19 tramwajów. Będą to wieloczłonowe, całkowicie niskopodłogowe tramwaje jednokierunkowe

Dofinansowanie w wysokości ponad 52,3 mln zł otrzymało MPK Kraków. Pieniądze przeznaczy na zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego „w celu usprawnienia i poprawy jakości komunikacji zbiorowej w Krakowie. Zadanie wpisuje się w trzecią część projektu poprawy jakości komunikacji miejskiej w stolicy województwa małopolskiego.

Z unijnego wsparcia skorzystają także Tramwaje Śląskie. Na realizację zintegrowanego Projektu  modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego (etap IV) otrzymało prawie 21,5 mln zł.

Nie wszystkie zgłoszone projekty otrzymały dofinansowanie zewnętrzne. O środki ubiegały się:

  • Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. (Zakup 11 dwukierunkowych tramwajów niskopodłogowych i trzech autobusów elektrycznych typu mini wraz ze stacjami ładowania przez GAIT)
  • Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie (Poprawa jakości transportu miejskiego w Warszawie poprzez zakup nowego taboru zasilanego paliwem CNG)
  • MZK w Jeleniej Górze (Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla jeleniogórskiej komunikacji miejskiej)
  • MZK w Koninie (Autobusy wodorowe dla Konina – Zielonego Miasta Energii)

Dodaj komentarz