Raport z Polski Wydarzenia

UTK uruchomił nową podstronę dot. otwartego dostępu do infrastruktury kolejowej

Na stronie Na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego dostępna jest nowa podstrona dotycząca tematyki otwartego dostępu do infrastruktury kolejowej. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z pełnymi informacjami dotyczącymi procedury badania równowagi ekonomicznej.

Zamieszczone na nowej stronie informacje uwzględniają wprowadzone niedawno zmiany, czyli utratę mocy prawnej stosowanego od 2015 r. rozporządzenia wykonawczego oraz wymagania wynikające z nowego aktu prawnego. Każdy zainteresowany tematyką otwartego dostępu może zapoznać się z obowiązującymi regulacjami prawnymi, które zostały przedstawione w bardziej przystępnej formie zestawu najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi (FAQ – otwarty dostęp dla pasażerskich przewozów kolejowych).

Przewoźnicy planujący uruchomienie nowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz podmioty uprawnione do złożenia wniosku o badanie równowagi ekonomicznej znajdą najważniejsze informacje w jednym miejscu:

  • forma i terminy wnoszenia wniosków wraz z formularzami do pobrania,
  • procedura badania równowagi ekonomicznej,
  • ochrona poufności przekazywanych informacji,
  • opłaty z tytułu złożenia wniosku,
  • dotychczas złożone powiadomienia oraz
  • decyzje dot. otwartego dostępu wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

W listopadzie 2020 r. Urząd Transportu Kolejowego przedstawił do konsultacji projekt poradnika „Powiadomienie aplikanta oraz metodyka badania równowagi ekonomicznej w postępowaniach w sprawie przyznania otwartego dostępu”. Opracowanie przybliża zasady prowadzenia przez Prezesa UTK postępowań dotyczących otwartego dostępu, w tym procedurę badania równowagi ekonomicznej. Do Urzędu wpłynęło 37 uwag o charakterze formalnym lub merytorycznym od 5 podmiotów. Po analizie zasadności zgłoszonych uwag, metodyka badania równowagi ekonomicznej zostanie opublikowana na stronie Urzędu w zaktualizowanej wersji.

Dodaj komentarz