Tramwaje

W krakowskich tramwajach i autobusach będzie bezpieczniej

W krakowskich pojazdach komunikacji miejskiej będzie bezpieczniej. MPK Kraków zawarło porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie dot. walki z przestępczością i eliminacją zjawisk o charakterze chuligańskim.

Poprawa bezpieczeństwa nie tylko w Krakowie, ale także na terenie sąsiednich gmin, gdzie kursują autobusy krakowskiego przewoźnika, walka z przestępczością oraz efektywniejsze wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych – to główne założenia porozumienia, które MPK S.A. w Krakowie zawarło z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie. Dokument został podpisany w czwartek, 9 lipca przez przedstawicieli MPK SA w Krakowie – Rafała Świerczyńskiego, prezesa zarządu i Grzegorza Dyrkacza, wiceprezesa zarządu oraz przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – inspektora Romana Kustera.

 – Podpisane dzisiaj porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie a MPK S.A. to kolejny krok na drodze do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa oraz okolic. Współpraca ta, w znaczący sposób poprawi przepływ informacji pomiędzy instytucjami co jest nie do przecenienia w efektywnym i szybkim zwalczaniu przestępczości, a także wszelkich zjawisk o charakterze chuligańskim. To nie tylko możliwość szybszego zatrzymywania sprawców różnego rodzaju przestępstw czy wykroczeń, to również długofalowe oddziaływanie profilaktyczne w zakresie eliminowania zjawisk negatywnych z zakresu bezpieczeństwa. Podpisując to porozumienie spełniamy oczekiwania społeczne w zakresie bezpiecznej komunikacji jak i chronienia dobra zarówno mieszkańców jak i turystów – powiedział inspektor Roman Kuster, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.

 

Porozumienie przyspieszy proces uzyskiwania przez policjantów nagrań z kamer monitoringu zainstalowanych w tramwajach i autobusach miejskich. Policjanci będą mogli w sprawach o wysokim priorytecie odtwarzać lub uzyskać monitoring bezpośrednio na miejscu zdarzenia lub w najbliższej jednostce organizacyjnej MPK S.A. w Krakowie posiadającej odpowiednie możliwości techniczne.

Porozumienie obejmuje także udział policji w szkoleniach.

– Dzięki zacieśnieniu współpracy krakowskiego przewoźnika z Komendą Wojewódzką Policji nasi pasażerowie, a także prowadzący będą mogli czuć się jeszcze bezpieczniej we wszystkich naszych pojazdach, także tych wyjeżdżających poza granice miasta, do sąsiadujących z Krakowem gmin. Porozumienie zakłada organizację różnego rodzaju działań służących poprawie bezpieczeństwa, w tym m.in. profilaktyczne kontrole w pojazdach – podkreślał Rafał Świerczyński, prezes zarządu MPK SA w Krakowie.

 

Podobne porozumienie ponad pięć lat temu, 15 stycznia 2015 roku, MPK S.A. podpisało z Komendą Miejską Policji w Krakowie. W ciągu tych lat policja podjęła prawie 3,5 tys. interwencji, wystawiła 2440 mandatów, 915 pouczeń i skierowała 45 wniosków do sądu. Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Komendy Miejskiej Policji wpłynęło do MPK SA w Krakowie 920 wniosków o zabezpieczanie monitoringu. Wnioski dotyczyły 1640 pojazdów.

Dodaj komentarz