Inwestycje

PKP zmodernizuje dworzec w Kuźnicy Białostockiej [WIZUALIZACJE[

PKP przebudują dworzec kolejowy w Kuźnicy Białostockiej. Umowa w tej sprawie podpisana została dziś z wykonawcą prac.

Inwestycja w Kuźnicy Białostockiej obejmuje kompleksową przebudowę budynku dworca wraz z jego otoczeniem.

– Kolejne miasta korzystają z Programu Inwestycji Dworcowych, realizowanego przez Polskie Koleje Państwowe. W sumie do 2023 r. zrealizujemy ok. 200 takich inwestycji. Konsekwentnie dążymy do celu, jakim jest poprawa komfortu korzystania z polskiej kolei – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

 

O planach modernizacji polskich dworców mówił także prezes zarządu PKP S.A.

Przebudowa dworca w Kuźnicy Białostockiej to kolejna inwestycja, którą rozpoczynamy w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. W tym roku otworzyliśmy w województwie podlaskim dla podróżnych nowy dworzec w Czeremsze. Planujemy również zakończenie inwestycji w Białymstoku, Siemiatyczach i Bielsku Podlaskim – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

 

Głównym celem przebudowy dworca w Kuźnicy Białostockiej jest polepszenie standardu obsługi podróżnych. Zyskają oni na nowo zaaranżowaną, klimatyzowaną poczekalnię, w której zostaną zamontowane nowoczesne tablice systemu dynamicznej informacji podróżnych, a także nowy system informacji głosowej. W strefie obsługi podróżnych zaprojektowano również ogólnodostępne toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz pomieszczenia kasy biletowej. W pozostałej części budynku, oprócz pomieszczeń technicznych, będą mieścić się biura Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej oraz PKP Cargo.

Dworzec po przebudowie będzie w pełni przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami m.in. poprzez likwidację barier architektonicznych, budowę w posadzce przestrzeni ogólnodostępnych ścieżek dla osób niewidomych i niedowidzących, montaż map dotykowych, obniżenie okienka kasowego dla osób poruszających się na wózkach oraz szereg innych usprawnień. Dzięki inwestycji zwiększy się również poziom bezpieczeństwa –  poprzez montaż nowoczesnego systemu monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, a także tych związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym. Prace całości nowych instalacji i urządzeń będzie nadzorował system BMS (Building Management System).

W ramach inwestycji renowację przejdzie elewacja dworca, podświetlona przez nową iluminację. W miejsce tynku pojawią się na niej panele systemowe Dzięki termomodernizacji budynku (ocieplenie elewacji, stropodachu, montaż nowych okien o niskiej przenikalności cieplnej) oraz zastosowaniu energooszczędnego oświetlenia możliwe będzie ograniczenie negatywnego wpływu obiektu na środowisko.

Przebudowę przejdzie bezpośrednie otoczenie dworca. Wymienione zostaną nawierzchnia parkingu oraz chodniki, w których pojawią się ścieżki dla osób niewidomych i niedowidzących. W otoczeniu budynku zamontowana będzie nowa mała architektura (ławki, kosze) oraz oświetlenie. Uporządkowane zostaną również tereny zielone.

Koszt przebudowy dworca w Kuźnicy Białostockiej to prawie 17 mln złotych. Inwestycja jest finansowana ze środków własnych i budżetu państwa. Planowany termin jej zakończenia to koniec 2021 roku. Modernizacja dworca w Kuźnicy Białostockiej jest jednym z przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Zakłada on przebudowę lub budowę prawie 200 dworców kolejowych w całej Polsce.

Dodaj komentarz