Przewozy towarowe

Co z połączeniami intermodalnymi między Polską a Litwą? PKP CARGO podpisało list intencyjny

PKP CARGO i spółka AB LG CARGO podpisały dziś list intencyjny w sprawie ewentualnego powołania spółki joint venture, obsługującej kolejowe połączenia intermodalne między Polską a Litwą. Współpraca przyniesie nie tylko korzyści biznesowe – jest także elementem realizowania unijnej polityki proekologicznej.

LG CARGO, będąca spółką zależną Kolei Litewskich, omawia z PKP CARGO realizację połączeń intermodalnych między Litwą a Polską. Podpisany list intencyjny umożliwi spółkom rozpoczęcie negocjacji biznesowych dotyczących ewentualnego powołania spółki joint venture. List stanowi także wyraz intencji współpracy z obu stron, nie tworząc jednocześnie żadnych zobowiązań.

Współpraca polskich i litewskich kolejarzy przy przewozach intermodalnych jest bardzo perspektywiczna – podkreśla Czesław Warsewicz, prezes zarządu PKP CARGO. – Rocznie między Polską a Litwą przewożonych jest 50 mln ton ładunków, ale tylko około 1 proc. tej masy wozi się koleją. Monopol na te przewozy mają w praktyce przedsiębiorstwa samochodowe i chcemy, aby kolej część tych ładunków przejęła – mówi Warsewicz.

 

Współpraca między polskim i litewskim przewoźnikiem mogłaby zaowocować realizacji unijnej polityki transportowej i środowiskowej. Co roku granicę polsko-litewską przekracza bowiem aż 2,5 mln tirów i zmniejszenie natężenia tego ruchu przyczyniłoby się do obniżenia emisji CO2 oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na drogach. kolej emituje bowiem ponad trzy razy mniej CO2 na tonokilometr w porównaniu do ciężarówek, jest także znacznie bezpieczniejszym środkiem transportu niż sektor samochodowy.

– Chcielibyśmy stopniowo przejąć część ruchu towarowego między Polską a Litwą. Teraz między naszymi krajami jeździ rocznie 2,5 mln tirów, co pokazuje jakie korzyści społeczne i środowiskowe może przynieść nasza inicjatywa – argumentuje Czesław Warsewicz.