Przewozy towarowe

Co z połączeniami intermodalnymi między Polską a Litwą? PKP CARGO podpisało list intencyjny

Swoje poparcie dla projektu polskich i litewskich kolejarzy daje m.in. Janusz Kowalski, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, który nadzoruje działalność przedsiębiorstw kolejowych. Wiceminister ma na myśli nie tylko te cele, o których mówi prezes Warsewicz.

– Działania PKP CARGO i LG CARGO to dobry przykład współpracy regionalnej. Jest ona zgodna z programem rządu premiera Mateusza Morawieckiego, którego jeden z filarów mówi o rozwijaniu współpracy gospodarczej między państwami Trójmorza – wyjaśnia wiceminister Janusz Kowalski. – Kolej w Polsce i Europie ma ogromny i niewykorzystany potencjał w przewozach towarowych. Porozumienie PKP CARGO i LG CARGO pozwoli ten potencjał lepiej wykorzystać. Będzie to także realizacja programu „tiry na tory”, który ma służyć odciążeniu polskich dróg – zaznacza wiceminister Kowalski.

 

Współpraca między przewoźnikami wpłynęłaby pozytywnie m.in. na rozwój infrastruktury kolejowej w regionie Morza Bałtyckiego, co podkreśla Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Polska jest mocno zaangażowana w budowę Rail Baltiki, łączącej kolejowo Warszawę z państwami nadbałtyckimi. Cieszy nas, że udana Współpraca pomiędzy Polską a Litwą w zakresie budowy infrastruktury rozszerza się o przewóz towarów koleją. Transport kolejowy jest i będzie najbardziej ekologicznym środkiem transportu, więc każda sposobność na jego promocję ma poparcie Ministerstwa Infrastruktury – mówi wiceminister Andrzej Bittel.

 

Polski odcinek magistrali Rail Baltica będzie wiódł z Warszawy do przejścia granicznego z Litwą (Trakiszki/Šeštokai), przez Białystok i Ełk. Obecnie trwa modernizacja kolejnych odcinków tej trasy.