Wydarzenia

Wiążesz swoją przyszłość z branżą kolejową? Wybierz Politechnikę Śląską!

Od najmłodszych lat fascynowały cię pociągi? Lubisz nimi podróżować? Chcesz związać swoją przyszłość z branżą kolejową? Politechnika Śląska organizuje nabór na pierwszy rok studiów inżynierskich (stacjonarnych i niestacjonarnych) na kierunku Transport Kolejowy na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej. Program zajęć realizowany jest we współpracy z PKP S.A. oraz przedstawicielami branży.

Fot. Politechnika Śląska

Decydując się na studia na kierunku Transport Kolejowy, student może wybrać specjalność:

  1. Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
  2. Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie kolejowym
  3. Projektowanie i utrzymanie infrastruktury transportu kolejowego

W trakcie VI semestru studenci odbywają 6-miesięczną praktykę przemysłową. Miejsce praktyk zapewnia Politechnika Śląska. Te zajęcia realizowane są w renomowanych firmach z branży kolejowej.