Przewozy towarowe

Koleje Azerbejdżańskie przebudowują linię kolejową Północ – Południe [FILM]

Koleje Azerbejdżańskie rozpoczęły przebudowę linii kolejowej Guzdek-Garadagh. Umożliwia ona bezpośredni transport towarów na linii północ – południe kraju, bez konieczności wjazdu na Półwysep Apszeroński. Długość torów wzdłuż osi wyniesie 36 km, tory dojazdowe – ok. 80 km.

Istniejąca do tej pory linia Guzdek – Garadagh była jednotorowa, co uniemożliwiało jednoczesne kursowanie pociągów w obu kierunkach. Trasa, oddana do użytku w 1963 r. częściowo została zniszczona, w konsekwencji czego przestała być eksploatowana. Zgodnie z nowym projektem, teraz zostanie całkowicie rozebrana i poszerzona. Zbudowana zostanie linia dwutorowa, umożliwiająca kursowanie pociągów w obu kierunkach.

W sumie projekt przewiduje budowę 63 obiektów inżynierskich. Na trasie powstaną 2 stacje, 2 mosty, 4 przejścia dla zwierząt, 4 przejazdy dla samochodów, 5 przejść dla pieszych, 3 przejścia awaryjne oraz 43 przepusty.

– Trasa kolejowa prowadzi przez trudny teren – mówił Azer Mammadov, kierownik laboratorium Wydziału Kontroli Budowy Kolei Azebejdżańskich. – Dlatego w prace budowlane zaangażowano dużą liczbę ciężkiego sprzętu. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem podłoża gruntowego pod infrastrukturę kolejową i wykonaniem materiału drenażowego oraz podsypki pod infrastrukturę kolejową.

 

Przebudowa linii kolejowej Guzdek-Garadagh przyniesie krajowi szereg korzyści ekonomicznych. Tym samym trasa ta pozwoli zaoszczędzić czas w przewozach towarowych i pasażerskich, a co najważniejsze pozwoli na transport ładunków z północy i południa bez wjeżdżania na Półwysep Apszeroński. W rezultacie projekt ten w znacznym stopniu przyczyni się do rozbudowy korytarza transportowego Północ-Południe. To z kolei jeszcze bardziej wzmocni pozycję Azerbejdżanu jako kraju tranzytowego.

Eksploatacja nowej linii Guzdek-Garadagh zmniejszy również zatłoczenie sieci kolejowej na Półwyspie Apszerońskim oraz zwiększy natężenie ruchu pasażerskiego na obwodnicy Absheron.

Uruchomienie kolei Guzdek-Garadagh pomoże również w tworzeniu nowych miejsc pracy i infrastruktury w regionie.

Reklama