Tabor Wydarzenia

Konsorcjum z Mag-Train odwołuje się do KIO

Konsorcjum Mag-Train Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) oraz COMPREMUM S.A. (Partner Konsorcjum) wniosło w dniu 14 marca 2022 roku do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec czynności PKP Intercity S.A.

PKP Intercity unieważnił postępowanie z uwagi na to, że  przedstawione oferty znacznie przewyższały szacunki zamawiającego.
PKP Intercity unieważnił postępowanie z uwagi na to, że  przedstawione oferty znacznie przewyższały szacunki zamawiającego.

Jest to rezultatem działań PKP Intercity i unieważnienia postępowania o udzielenie złożonego z 3 części zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie naprawy okresowej P5 z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B/Z1BPRM.

PKP Intercity unieważnił postępowanie z uwagi na to, że  przedstawione oferty znacznie przewyższały szacunki zamawiającego. Dla części pierwszej PKP Intercity szacowało wydatek w wysokości 34 587 600,00 zł. Natomiast konsorcjum na wykonanie P5 ośmiu wagonów złożyło ofertę w wysokości 41 524 800,00 zł brutto. Oznacza to przekroczenie w stosunku do zaplanowanej do wydatkowania kwoty na ten cel o ponad 20%.  W przypadku dwóch pozostałych części wcale lepiej nie było – również przekraczały szacunki zamawiającego.

Spółka Mag-Train odrestaurowała spalinową lokomotywę manewrową SM03-620 [ZDJĘCIA]

W opinii konsorcjum unieważnienie postępowania nastąpiło bez zaistnienia przesłanek ustawowych uprawniających do unieważnienia postępowania oraz z naruszeniem zasady równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji. Wobec czego konsorcjum zawnioskowało o nakazanie zamawiającemu anulowania czynności unieważnienia postępowania oraz dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z przeprowadzoną oceną ofert lub opcjonalnie, nakazanie zamawiającemu kasacji czynności unieważnienia postępowania oraz przedstawienia szczegółowego uzasadnienia faktycznego wystąpienia przesłanek.

Dodać należy, że przewoźnik unieważnił przetarg w całości, w zakresie wszystkich 3 części. W każdej z nich jako najkorzystniejszą wskazano ofertę konsorcjum Mag-Train i COMPREMUM. PKP intercity poinformowały jednak, że oferty przekroczyły szacunki i nie ma możliwości dołożenia brakujących kwot. W tym przypadku byłyby one liczone w milionach. A dokładniej, PKP Intercity musiałoby dołożyć ponad 31 mln zł brutto, aby móc wybrać ofertę złożoną przez konsorcjum.

Dodaj komentarz