Inwestycje Tramwaje

Skrzyżowanie torowe wymienione przed terminem

19 marca br. ruch kołowy wrócił na pl. Jana Pawła II we Wrocławiu. Zakończył się III etap modernizacji infrastruktury tramwajowej. 26 marca br. na torowisko łączące ul. Ruską z ul. Legnicką powrócą pojazdy szynowe oraz rozpocznie się IV etap prac – wymiana rozjazdu od strony mostu Sikorskiego.

Fot. MPK Wrocław
Fot. MPK Wrocław

Inwestycja na pl. Jana Pawła II to jedno z ważniejszych zadań realizowanych przez MPK Wrocław w 2022 roku. Po wymianie rozjazdów od strony ul. Legnickiej oraz ul. św. Mikołaja torowcy przystąpili do wymiany skrzyżowania torowego. To jedno z ważniejszych zadań realizowanych podczas tego remontu.

Krzysztof Balawejder, prezes MPK Wrocław, o kolejności prowadzonych robót powiedział:

– Inwestycję na placu Jana Pawła II podzieliliśmy na 5 etapów. Wszystko po to, by mieszkańcy dalej mogli korzystać z tego ważnego węzła komunikacyjnego. Dzięki dobrej organizacji pracy III etap zakończymy tydzień przed terminem, co umożliwi szybszy powrót ruchu kołowego w tym miejscu.

 

III etap prac obejmował nie tylko wymianę skrzyżowania torowego. Obecnie dobiega końca przerwa technologiczna dotycząca wiązania nowej nawierzchni betonowej. Również podczas tej części inwestycji Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta uszczelnił dylatację przejścia podziemnego, co znacznie poprawi komfort korzystania z łącznika.