Pasażer Raport z Polski Wydarzenia

WKD wprowadza nową ofertę przewozową

Warszawska Kolej Dojazdowa wprowadza nową ofertę przewozową – Bilet Miejski – dla mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki. Uprawniać ona będzie do jednorazowego przejazdu linią WKD w tzw. „strefie miejskiej”.

Fot. wikimedia commons

Oferta obowiązywać będzie od 1 kwietnia 2021 r. w strefie ograniczonej przystankami: Grodzisk Maz. Radońska – Grodzisk Maz. Jordanowice – Grodzisk Maz. Piaskowa – Grodzisk Mazowiecki Okrężna.

Bilet może nabyć mieszkaniec gminy Grodzisk Mazowiecki posiadający Grodziską Kartę Mieszkańca.

– Sprzedaż biletu prowadzona będzie we wszystkich kasach biletowych, stacjonarnych automatach biletowych oraz po uruchomieniu nowej strony internetowej za pośrednictwem dostępnego Systemu internetowej sprzedaży biletów WKD – informuje przewoźnik.

 

Opłata za Bilet Miejski Gminy Grodzisk Mazowiecki wynosi 2,26 zł.

W związku z wprowadzeniem oferty zniesiona zostaje dotychczasowa oferta Bilet miejski obowiązująca wspólnie w obrębie miast Grodzisk Mazowiecki i Podkowa Leśna.

– Mając na uwadze powyższe, zwroty biletów jednorazowych z ulgą handlową 45 proc. z nieobowiązującej oferty, przyjmowane i rozpatrywane będą przez WKD – dodaje przewoźnik. – Wniosek o zwrot biletu można złożyć w dowolnej kasie biletowej WKD lub korespondencyjnie na adres Spółki na formularzu do zgłaszania reklamacji, skargi i wniosku. We wniosku należy podać dane osobowe, formę zwrotu należności – przelewem (numer rachunku bankowego), gotówką (odbiór należności w kasie w siedzibie WKD. Kasa czynna w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 8:30-14:00. ), przekazem pocztowym (potrącona zostanie opłata za realizację przekazu) oraz dołączyć oryginały zwracanych biletów.