Konferencja Wydarzenia

Wodór napędza kolej. Polska Izba Kolei zaprasza na konferencję

Porozumienie paryskie zobowiązuje państwa UE, by do 2050 r. Unia stała się neutralna klimatycznie. Duże znaczenie w tym przedsięwzięciu ma kolej. Podobnie jak inne środki transportu, ta także musi zmienić swoje źródło zasilania, czyli paliwo z którego powstaje zasilająca je energia elektryczna. Jednym z rozwiązań jest wodór, który już znalazł zastosowanie w branży szynowej.

Pryncypia płynące z idei Europejskiego Zielonego Ładu, a także założenia „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040r.” oraz Krajowego Planu Odbudowy dały początek szerszej dyskusji i zastosowaniu wodoru na kolei. Przestrzeń do rozmów w tym temacie daje także Polska Izba Kolei, która w dniach 19-21 czerwca organizuje w Poznaniu IV edycję konferencji „KOLEJ WODOROWA” HYDROGEN4RAIL – FUTURE OF TRANSPORT.

Wodór a zielona transformacja

Zwiększenie udziału energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł zero i niskoemisyjnych w bilansie energetycznym jest wielkim wyzwaniem rozwojowym. Wodór uznawany jest za jeden z kluczowych elementów zielonej transformacji – może być wykorzystywany jako surowiec, paliwo lub nośnik i magazyn energii. Kluczowe obszary to: mobilność, rafineria i petrochemia, badania i rozwój oraz przemysł i energetyka.

Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń administracji rządowej, środowiska naukowego, przemysłu, przewoźników kolejowych i producentów taboru oraz jednostek finansujących w zakresie opracowania i wdrożenia alternatywnych napędów w środkach transportu oraz promocji ekologicznych napędów w pojazdach szynowych.

– Podejmiemy również tematykę pozyskiwania paliwa z przemysłu ciężkiego oraz OZE – zapowiada Zbigniew Wiśniewski, Project Manager wydarzenia.

 

W ramach IV konferencji „Kolej Wodorowa” odbędzie się także panel dyskusyjny dot. nowoczesnej technologii i korelacji interesów zaangażowanych stron.

Do udziału zaproszone zostały podmioty kolejowe, zainteresowane zastosowaniem wodoru: PGE Energetyka Kolejowa S.A., PKP CARGO S.A., PKP Intercity S.A., PKP S.A. oraz przewoźnicy aglomeracyjni i samorządowi. Dodatkowa grupa zaproszonych to producenci paliwa, infrastruktury do magazynowania, dystrybucji i tankowania wodoru oraz producenci taboru.

– Uczestnictwo w konferencji jest okazją do podjęcia dyskusji, przeprowadzenia rozmów dotyczących nurtujących Państwa problemów oraz możliwością zaprezentowania szerokiemu gronu specjalistów profilu działalności oraz potencjału firmy poprzez uczestnictwo, stoisko i prezentację multimedialną – podsumowuje Adam Musiał, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Kolei, organizator wydarzenia.

 

Szczegóły oraz karta zgłoszenia dostępne są na oficjalnej stronie organizatora – Polskiej Izby Kolei.

Dodaj komentarz