Raport z Polski Wydarzenia

PGE Energetyka Kolejowa dostarczy paliwa PKP Intercity

PGE Energetyka Kolejowa, spółka z Grupy PGE, wygrała przetarg na dostawę paliw dla PKP Intercity. W ramach trzyletniego kontraktu PGE Energetyka Kolejowa zaopatrzy największego polskiego operatora kolejowego w blisko 20 tys. m3 oleju napędowego, który będzie wykorzystywany do realizacji przewozów pasażerskich na liniach niezelektryfikowanych oraz prac utrzymaniowych na bocznicach kolejowych.

PGE Energetyka Kolejowa wygrała przetarg ogłoszony przez PKP Intercity S.A.
PGE Energetyka Kolejowa wygrała przetarg ogłoszony przez PKP Intercity S.A.

W ramach umowy paliwo będzie odbierane przez PKP Intercity na ogólnodostępnych, samoobsługowych i otwartych całodobowo kolejowych stacjach paliw, należących do spółki PGE Energetyka Kolejowa. Obecnie PGE EK dysponuje 20 takimi stacjami, które zlokalizowane są w strategicznych, pod względem logistyki kolejowej, miejscach w kraju.

Dostarczane w ramach umowy paliwo będzie wykorzystywane przez PKP Intercity do obsługi przewozów pasażerskich na liniach niezelektryfikowanych lub częściowo zelektryfikowanych, które stanowią ok. 37% wszystkich linii kolejowych w Polsce. Dodatkowo, paliwo to będzie używane przez lokomotywy manewrowe, wykonujące pracę utrzymaniową na bocznicach kolejowych.

PGE Energetyka Kolejowa cały czas rozwija sieć ogólnodostępnych kolejowych stacji paliw, umożliwiając tankowanie pojazdów szynowych w nowych lokalizacjach. Jednym z prowadzonych obecnie działań jest modernizacja  obiektów infrastruktury usługowej, umożliwiająca rozszerzenie oferty produktowej o dystrybutory wodnego roztworu mocznika – płynu stosowanego w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych, pozwalającego zredukować emisję tlenków azotu do atmosfery. Rozwiązanie to zostanie wdrożone w pięciu lokalizacjach: w Szczecinie, Poznaniu, Gdyni, Białymstoku i Wrocławiu. Planowane zakończenie inwestycji przewidziane jest na początek trzeciego kwartału 2024 roku.

Zielona przyszłość kolei

PGE Energetyka Kolejowa równolegle rozwija inicjatywy mające na celu ograniczanie emisji CO2 na kolei. Jednym z takich programów jest Zielona Kolej, którego celem jest zasilanie sektora kolejowego w pełni czystą energią, pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Najbliższy kamień milowy zakłada osiągnięcie 85-procentowego udziału energii odnawialnej w całości wolumenu energii wykorzystywanej na kolei w 2030 r.

We wrześniu 2023 r. do programu przystąpiło PKP Intercity. PGE Energetyka Kolejowa i narodowy przewoźnik kolejowy będą współpracować na rzecz tworzenia ekologicznego, niskoemisyjnego transportu kolejowego oraz poprawy efektywności energetycznej.

Dodaj komentarz