Raport z Polski

Wyjątkowa pracownia kolejowa na Politechnice Krakowskiej

Na Politechnice Krakowskiej odbyło się otwarcie Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego (LIRK), wyposażonego w stworzony na PK symulator ruchu kolejowego.

Pracownia laboratoryjna LIRK z symulatorem ruchu kolejowego i urządzeniami srk powstała w Instytucie Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. Wyposażona jest w 12 stanowisk komputerowych będących odzwierciedleniem stanowisk pracy współpracujących ze sobą dyżurnych ruchu. Założenia i funkcjonalność systemu symulacji zbliżone są do symulatorów używanych w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego dyżurnych ruchu.
Autorem koncepcji Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego jest dr inż. Jan Gertz – pracownik Katedry Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego na PK. Twórcą oprogramowania wykorzystywanego w LIRK jest absolwent Politechniki Krakowskiej, mgr inż. Paweł Okrzesik (koncepcja opiera się na oprogramowaniu ISDR, specjalnie zmodyfikowanym na potrzeby projektu PK).

Dodaj komentarz